23 april 2017 – In dit besluit vindt u de nieuwe afspraken over verwijzingen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met…