MIND vraagt de Tweede Kamer om resultaat voor jeugd

Facebooktwitterlinkedinmail

26 november 2021 –  Het jaarlijkse CBS onderzoek liet duidelijk zien: het gaat niet goed met de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het IGJ-inspectierapport dit jaar concludeerde dat de zorg voor jongeren met psychische klachten tekortschiet. De wachtlijsten zijn enorm. MIND is nauw betrokken bij de hervormingsagenda jeugd die moet leiden tot verbeteringen in de jeugdzorg.

Ondertussen lopen de problemen door. Ook door de aanhoudende druk die corona met zich mee brengt.  Welke resultaten worden behaald met de 50 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde voor de acute jeugd ggz? Wat leveren de regionale expertteams en de bovenregionale expertisecentra jeugdhulp op? MIND pleit bij Kamerleden ervoor om in het overleg op 29 november te vragen om resultaat dat nu al geboekt kan worden en om de vinger aan de pols te houden bij deze leeftijdsgroep.

Extra geld acute jeugd-ggz
Het Kabinet heeft 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van knelpunten in de acute jeugd ggz en de staatssecretaris heeft een overzicht opgesteld van (voor)genomen acties. Een onderdeel van de acties is het voorkomen van crisis of verergering van bestaande psychische problematiek door intensiveren van zorg en ondersteuning. De staatssecretaris beloofde in zijn brief van 1 oktober jl. inzet van extra professionals (zoals systeemtherapeuten),  inzet van ervaringsdeskundigen, wachtlijstondersteuning, uitbreiden van respijtzorg mogelijkheden voor crisisgevoelige jongeren en kleinere behandelgroepen. MIND wil weten hoe het ervoor staat en welke resultaten geboekt worden.

Opbrengst regionale expertisecentra
Jongeren met de meest complexe problemen krijgen juist vaker niet de zorg die ze nodig hebben. De wachtlijsten voor de behandeling zijn lang of de gemeente waar zij wonen hebben deze zorg niet ingekocht. MIND vindt dat dit niet kan. Medio 2020 kondigde het kabinet de komst van acht expertisecentra aan voor jongeren met complexe problematiek. Hoe functioneren deze centra en de regionale expertteams inmiddels, wat levert het op voor jongeren met deze problematiek en hun naasten?

Klachten voorkomen door werk en inkomen
Tot slot wijst MIND op het belang van het voorkomen van psychische klachten bij jongeren. Door de bestaanszekerheid van jongeren te verbeteren en de prestatiedruk te verlagen. Door perspectief te bieden op inkomen en werk, voorkomen we stress bij jongeren die tot psychische klachten kan leiden. Door prestatiedruk in het onderwijs en in de maatschappij te verminderen, voorkomen we klachten en uitval. Kortom: maak topprioriteit van mentale gezondheid!

Lees de kamerbrief van MIND ten behoeve van het Wetgevingsoverleg (WGO) Jeugd op 29 november 2021.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2050 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail