Mentrum heeft TOPGGz-keurmerk gekregen

Facebooktwitterlinkedinmail

13 december 2022 – Mentrum heeft op 2 december 2022 het TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen. Mentrum, de Herstelondersteunende Vervolgklinieken krijgen hiermee de erkenning dat zij hoogspecialistische en innovatieve cliëntenzorg levert, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

Foka Eekhof /Edo Klein, directie Mentrum: “We zijn trots op onze medewerkers die zich elke dag met hart en ziel inzetten om de best mogelijke zorg te geven aan mensen die kampen met zeer ernstige psychiatrische aandoeningen als schizofrenie of psychoses, vaak in combinatie met trauma of verslaving en een licht verstandelijke beperking. We zijn blij dat deze zorg het TOPGGz-keurmerk heeft verdiend. Deze cliënten verdienen dat namelijk; Topzorg!

Herstelondersteunende zorg

De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden zorg aan cliënten die langere tijd nodig hebben om te komen tot een goed herstel. In een van onze vier klinieken kunnen zij terecht voor een langdurige behandeling. Onze cliënten hebben vaak een of meerdere ernstige psychiatrische aandoeningen (afgekort tot EPA), zoals schizofrenie of psychose. Onze cliënten herstellen moeizaam en daardoor is zelfstandig of beschermd wonen (tijdelijk) niet mogelijk. Focus van onze zorg ligt op ‘leven met een aandoening’ waarbij we als doel hebben onze cliënten zo goed mogelijk helpen te herstellen. Denk hierbij aan het terugdringen van symptomen van de ziekte(n), zoals waandenkbeelden of het horen van stemmen. Maar ook helpen we bij het opbouwen van een sociaal netwerk, het begeleiden bij het weer opstarten van werk of opleiding of andere dagbesteding. Wij vinden dit belangrijk omdat wij geloven dat er voor elk mens en dus ook voor onze cliënten een maatschappelijke rol is weggelegd. Ook wanneer langere tijd intensieve klinische behandeling en ondersteuning nodig is. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met onze cliënt helder te krijgen wat nodig is om zijn of haar herstelproces tot een succes te maken.

Ruimte voor Innoveren

Binnen de Herstelondersteunende Vervolgklinieken wordt intensief gewerkt aan verschillende innovatieve projecten.

Een Gedeeld Verhaal is een van deze projecten. In het project Een Gedeeld Verhaal ontwikkelen de Herstelondersteunende Vervolgklinieken, in samenwerking met Anoiksis, MIND Ypsilon, Cordaan, Triade Vitree en Amsterdam UMC een levensverhaalinterventie voor cliënten met EPA die langdurig behoefte hebben aan 24-uurs zorg. Op verschillende locaties wordt een haalbaarheidsstudie en evaluatie uitgevoerd. Bij deze interventie leggen persoonlijk begeleiders met hun cliënten op een gestructureerde en creatieve wijze het levensverhaal vast in een boek. Dit draagt bij aan zingeving en persoonlijk herstel van de doelgroep.

Een ander project is behandeling met hulp van Virtual Reality (VR). Bij deze innovatie wordt het inzetten van Virtual Reality bij de doelgroep getoetst op werkzaamheid en haalbaarheid.
Zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden trainen met VR. Hoe maak je contact met iemand? Hoe herken je emoties? Hoe begin je een gesprek? Sociale contacten aangaan is vaak lastig voor onze cliënten. Met VR oefen de cliënt dit soort situaties via een rollenspel. Denk daarbij aan een gesprek met de kassière van de lokale winkel, een eerste gesprek met een date of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij structureel hoogspecialistische patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Wil je meer weten over TOPGGz? Meer informatie vind je op www.topggz.nl.

Wil je meer weten over de Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken?

Meer informatie vind je op: www.mentrum.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 809 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail