GGZ Nederland: jaarverslagenanalyse GGZ 2014 is geen reden voor optimisme

Facebooktwitterlinkedinmail

 regeldruk

18 januari 2016 – De jaarverslagenanalyse ggz 2014 van Intrakoop en Verstegen laat zien dat er een aanhoudende financiële druk staat op ggz-instellingen. GGZ Nederland onderschrijft deze conclusie.

Het netto resultaat van ggz-instellingen is in 2014 verbeterd, maar dit gaat niet zonder gevolgen.  Ggz-instellingen doen er alles aan om het zorgaanbod te garanderen en hebben daarvoor extreem gesneden in overhead en investeringen in gebouwen. Ondanks hun bezuinigingen blijft er weinig financiële ruimte over op de balans: de ggz heeft nauwelijks vet op de botten.

Voor ggz-instellingen zijn de grenzen van de efficiency maatregelen bereikt. Duidelijk is dat verlaging van tarieven, in combinatie met hogere kosten o.a. door administratieve procedures en duurder krediet, niet gedragen kunnen worden. Deze kosten komen bovenop de al afgesproken forse inspanning om te ambulantiseren.

Het verdient aanbeveling om de door Intrakoop en Verstegen genoemde daling van het aantal patiënten in de ggz nader te verkennen. GGZ Nederland constateert in haar Sectorrapport ggz 2013 ook een grote daling in het aantal patiënten in de specialistische ggz, namelijk van ruim 100.000 patiënten tussen 2011 en 2013. Onduidelijk is of deze patiënten de noodzakelijke zorg krijgen. Recente rapporten van o.a. Trimbos geven aan dat er een kwalitatieve en kwantitatieve investering in de ambulante ggz nodig is. Ruimte voor die investeringen staat onder druk. door krappere inkoop, en de stijging van administratieve- en financieringslasten. Hierdoor staat de kwaliteit en continuïteit van zorg  onder druk.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2155 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail