Meisjes in 2017 hebben meer psychische problemen dan in 2009

Facebooktwitterlinkedinmail

27 november 2019 – Tussen 2009 en 2013 zijn emotionele problemen en psychosomatische klachten onder Nederlandse jongeren toegenomen, en is de levenstevredenheid afgenomen. Dit geldt met name voor meisjes. Na 2013 zijn psychische problemen onder Nederlandse jongeren gestabiliseerd.

Dat concluderen jeugdonderzoekers aan de Universiteit Utrecht Gonneke Stevens en Margreet de Looze. Hun (en andere) bevindingen op het gebied van welzijn van de Nederlandse jeugd zijn maandag 25 november gepresenteerd op het symposium Vroeger was alles beter? Psychische problemen bij jongeren.

Stevens en De Looze werken aan het grootschalige HBSC-onderzoek, een internationaal onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren. Tijdens het symposium van 25 november gaven zij enige tussenstanden van hoe het de Nederlandse jeugd vergaat.

Schooldruk
Stevens laat weten dat sinds 2009 de ervaren druk door schoolwerk enorm toegenomen is. “De sterkste toename van deze ervaren druk is zichtbaar onder VWO-meisjes.” En jongeren die veel druk door schoolwerk ervaren, rapporteren ook meer emotionele problemen, psychosomatische klachten en minder levenstevredenheid. “We hebben sterke aanwijzingen dat de stijging in ervaren druk door schoolwerk tussen 2009 en 2013 de stijging in emotionele problemen, psychosomatische klachten en de daling in levenstevredenheid in dezelfde periode grotendeels verklaart.”

Steun van ouders
Hoewel de druk door schoolwerk ook tussen 2013 en 2017 is toegenomen, is het niveau van psychische problemen onder de Nederlandse jeugd sinds 2013 stabiel, zowel voor de jongens als de meisjes. Stevens: “Deze stabilisering hangt samen met de toename van steun van ouders, en een afname van pesten op school tussen 2013 en 2017. De steun van ouders en de afname in pesten lijken dus als een buffer te fungeren tegen de toenemende schooldruk in deze periode.”
Bij 7% van de jongeren op het voortgezet onderwijs is er sprake van problematisch socialemediagebruik.

Sociale media
Tijdens het symposium kwam ook het belang van sociale media voor psychische problematiek van jongeren naar voren. Het onderscheid tussen problematisch en veelvuldig socialemediagebruik is daarbij belangrijk. “Onder problematisch verstaan we bijvoorbeeld het verliezen van interesse in hobby’s of conflicten met anderen vanwege socialemediagebruik. Bij 7% van de jongeren op het voortgezet onderwijs is er sprake van problematisch socialemediagebruik. Deze jongeren rapporteren ook aanzienlijk meer psychische problemen.” Jongeren die niet problematisch maar veelvuldig gebruikmaken van sociale media rapporteren juist meer steun van vrienden. “Meer nog dan jongeren die niet veelvuldig op sociale media zitten.”

Bron: uu.nl

Dit bericht is 2545 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail