LVB en psychiatrie: nog een wereld te winnen

Facebooktwitterlinkedinmail

30 april 2018 – ‘Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis valt nog een wereld te winnen.’ Dat zegt Wouter Groen, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. Naast behandelaar is hij senior onderzoeker en programmaleider van de academische werkplaats Kajak.

Zijn onderzoeksactiviteiten zijn gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. ‘Het mooie van mijn vak is dat je echt iets voor kinderen en hun ouders kunt betekenen.’

Kajak is opgericht in 2016 en een initiatief van het landelijk kenniscentrum LVB en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. ‘Aanleiding hiervoor was de toenemende vraag naar meer kennis en kunde op het gebied van LVB en psychiatrie vanuit het werkveld,’ legt Wouter Groen uit. ‘Wetenschappelijk onderzoek, scholing en de ontwikkeling van bruikbare producten voor de praktijk staan bij Kajak daarom centraal. Verder richten we ons op het breed beschikbaar maken van bestaande expertise die vaak nogal versnipperd en dus weinig toegankelijk is.

Ons eerste product op dit vlak is het Handboek Psychiatrie en LVB. Hierin is de nieuwste kennis op ons vakgebied gebundeld. Ook organiseren we congressen waar specialisten en behandelaars op het gebied van LVB en psychiatrie kennis en ervaring uitwisselen, zoals het congres Werken aan Samenspel. Ons uiteindelijke doel is om mensen met LVB en een psychische stoornis betere kansen te geven om zich te ontwikkelen, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij.’

Aanpassingsvermogen vaststellen
Kajak bestaat uit verschillende werkgroepen waarin deskundigen uit de jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land concrete producten ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe vragenlijst voor het onderzoeken van LVB en een psychische stoornis. Groen: ‘Hiermee kun je iemands aanpassingsvermogen heel precies vaststellen, een aspect dat veel zorgprofessionals vaak onvoldoende bij de diagnose LVB en een psychische stoornis betrekken. In de huidige praktijk is de hoogte van iemands IQ meestal allesbepalend. Hoe lager het IQ hoe groter de verstandelijke beperking, is dan de gedachte. Maar een laag IQ zegt lang niet alles over iemands vermogen om te kunnen omgaan met problemen. Ondanks een laag IQ kun je bijvoorbeeld toch in staat zijn om je sociaal te handhaven. Dan is het verstandiger je behandelaanpak te richten op iemands omgeving – hoe blijft deze veilig en rustig? -in plaats van op de persoon zelf. Met onze aangepaste vragenlijst kun je preciezer bepalen welke aanpak het best aansluit bij wat iemand nodig heeft.’

Lekker Vet Boeiend
Straatwijzer is een andere werkgroep waar Groen trots op is. Straatwijzer is een online educatieprogramma voor jongeren met LVB en een psychische stoornis en hun ouders. Groen: ‘Juist voor hen zijn weinig e-healthbehandelingen voorhanden. Via Straatwijzer krijgen jongeren uitleg over wat LVB en een psychische stoornis precies is en wat dan je sterke en zwakke kanten zijn. Met interactieve filmpjes en opdrachten kunnen ze oefenen met allerlei situaties uit het dagelijks leven. In taal sluiten we aan bij jongeren. LVB noemen we bijvoorbeeld ‘Lekker Vet Boeiend’. Door mee te doen, leren ook ouders het gedrag van hun kind beter begrijpen. Voordeel is verder dat ouders en kind thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen oefenen. Ik vind zo’n combinatie van face-to-face behandelingen én online educatie heel inspirerend. Het is eigentijds en je kunt ook echt iets voor ouders en kind betekenen.’

Meer onderzoek
Er valt binnen het vakgebied van LVB en psychiatrie nog veel te onderzoeken, zegt Groen. ‘We weten bijvoorbeeld nog weinig van de effectiviteit van medicatie bij mensen met LVB en een psychische stoornis. Ook is er behoefte aan praktische richtlijnen voor behandelaars en begeleiders van kinderen met LVB en een psychische stoornis die traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals mishandeling, misbruik, loverboys, huiselijk geweld of pesten. Juist bij hen grijpen dit soort ervaringen extra diep in en is het essentieel om te weten hoe je hiermee kunt omgaan. Al deze thema’s gaan we de komende jaren zeker verder uitdiepen. Er valt voor mensen met LVB en een psychische stoornis nog een wereld te winnen.’

Wouter Groen spreekt op 17 mei op het congres over psychiatrie en lvb: Werken aan Samenspel.

Bron: karakter.com

Dit bericht is 6468 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail