Lancering Hoofdzaken: integrale aanpak van hersen- en/of psychische gezondheid

Facebooktwitterlinkedinmail

1 oktober 2021 – Eén op de vier Nederlanders heeft een hersen- en/of psychische aandoening en dat aantal stijgt de komende jaren explosief. Om deze aandoeningen beter te begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk te genezen lanceren de Hersenstichting, MIND en ZonMw in nauwe samenwerking met NWO en LSH/Health Holland het initiatief Hoofzaken.

Met Hoofdzaken willen de initiatiefnemers samenwerking en data- en kennisuitwisseling bevorderen tussen de psychiatrie, psychologie en neurologie, alsook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen. Het initiatief is vandaag gelanceerd middels de overhandiging van het manifest aan Hare Majesteit Koningin Máxima.

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben op dit moment een hersen- en/of psychische aandoening en dat aantal stijgt de komende jaren explosief. De kosten zijn op dit moment al 25 miljard euro per jaar. Als we niets doen, schieten de zorguitgaven omhoog. “Om dit maatschappelijk probleem op te lossen is meer kennis en een betere samenwerking nodig”, zegt Jeroen Geurts, hersenonderzoeker en ambassadeur van Hoofdzaken. “Om dit te realiseren hebben we Hoofdzaken opgericht. Een programma waarin kennis en data worden gebundeld en er sneller betere oplossingen voor patiënten in praktijk worden gebracht. Inmiddels wordt het manifest al ondersteund door ruim 150 onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke en overheidsorganisaties.”

Vijf jaar langer gezond
Samen met patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke en overheidsorganisaties hebben we de ambitie om in het jaar 2040 mensen met een hersen- en/of psychische aandoening 5 jaar langer in goede gezondheid te laten leven. Om dit te realiseren werken we vanuit drie kansen aan een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid. Deze drie kansen zijn:

 • Oplossingen voor patiënten sneller realiseren.
  • Patiënten en naasten betrekken in alle fasen van wetenschappelijk onderzoek naar zorgpraktijk.
  • Een versnelling in de kenniscyclus creëren door het stimuleren van bedrijvigheid.
 • Combineren van Kennis over aandoeningen
  • Investeren in onderzoek naar aandoeningoverstijgende overeenkomsten in oorzaken, onderliggende mechanismen, klachten en oplossingen.
  • Nieuwe technieken realiseren voor precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde leefstijlinterventies.
 • Kennis en Data beter delen
  • Samenwerking stimuleren door op alle niveaus en tussen alle disciplines kennis, technieken en data te delen.
  • Netwerken en interdisciplinaire communicatie organiseren.

Wat is hiervoor nodig?
In het Manifest Hoofdzaken pleiten we voor een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid van minimaal tien jaar met structurele financiering. Een programma waarin kennis en data over psychiatrie, psychologie, neurologie en neurowetenschappen worden gebundeld en er sneller betere oplossingen voor patiënten in praktijk worden gebracht. Door de krachten te bundelen, kunnen we nog meer bereiken voor mensen met hersen- en psychische aandoeningen.

Over Hoofdzaken
Hoofdzaken is een initiatief van de Hersenstichting, MIND en ZonMw en is in nauwe samenwerking met LSH/Health Holland en NWO en met deskundigen uit verschillende disciplines tot stand gekomen. Hoofdzaken pleit voor een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid van minimaal tien jaar met een structurele financiering. Een programma zonder scheidslijnen, waar verbanden worden gelegd en waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen disciplines en domeinen, zoals psychiatrie en neurologie. De focus ligt op innovaties voor patiënten, zodat er de komende jaren meer impact gemaakt kan worden.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1498 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail