Kijk naar bredere context van slaapproblemen bij jonge kinderen

Facebooktwitterlinkedinmail

5 mei 2020 – Vraag wanneer ouders zich melden met een kind met slaapproblemen altijd naar het functioneren in de volle breedte, adviseert kinder- en jeugdpsychiater Mori van den Bergh in Vakblad Vroeg.

Ouders van jonge kinderen met slaapproblemen melden zich meestal niet direct bij de kinderpsychiater. Toch kan slecht slapen op jonge leeftijd een uiting zijn van andere problemen of stoornissen. “Hulpverleners dienen hierop bedacht te zijn”, aldus Mori van den Bergh.

“Slaapproblemen van een kind zijn niet los te zien van het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit. Niet alleen de karaktereigenschappen en de psychische en fysieke gezondheid van het kind kunnen een rol spelen, maar ook de relatie met en tussen ouders. Denk bij dit laatste ook aan psychopathologie en zaken als de sociaal-economische omstandigheden, stressfactoren, opvoedstijl en eventuele risico’s op kindermishandeling.

 “Slecht slapen op jonge leeftijd kan op zichzelf staan, maar ook deel uitmaken van bredere problemen op verschillende terreinen, bijvoorbeeld regulatie- en psychiatrische stoornissen.”

Kijk breed

Van den Bergh adviseert om in het gesprek met ouders over het slechte slapen van hun kind alle mogelijk factoren langs te gaan. Op die manier krijg je een indruk van welke factoren spelen bij het kind, de ouders en de omgeving. De ontwikkeling van een kind is immers nooit los van het gezin en de bredere context te beoordelen. Signalen die kunnen wijzen op het ontwikkelen van regulatie of psychiatrische stoornissen zijn bijvoorbeeld een disharmonische ontwikkeling, opvallende manieren van wel of juist geen contact maken, voortdurende over- of onderprikkeling en grote onrust.”

Lezing tijdens webinar

Voor het webinar ‘Slaapproblemen bij jonge kinderen’, startdatum 3 juni, houdt Mori  van den Bergh een lezing over strategieën om slaapproblemen in een breder kader te beoordelen. “Een goede anamnese kan richting geven aan behandeling of verwijzing. Ik ga in op algemene psychische kwetsbaarheid en preventie van psychiatrische stoornissen.

Lees het uitgebreide artikel in Vakblad Vroeg. 

Dit bericht is 2033 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail