Jaarlijks 25 miljoen subsidie extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

29 september 2022 – In de Miljoenennota 2023 staat goed nieuws voor alle cliënten, patiënten, naasten en gehandicapten: vanaf 2024 wordt jaarlijks 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor subsidies aan patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

MIND-directeur Marjan ter Avest reageert verheugd: “We zijn er trots op dat we dit hebben weten te regelen in het Integraal Zorgakkoord. Een erkenning van al het belangrijke werk van cliënten- en naastenorganisaties. En ook een bevestiging van de belangrijke rol die ze spelen bij de transformatie van de gezondheidszorg.”

Er zijn in Nederland drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND. Deze koepels en hun landelijke lidorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2024 dus op meer financiële steun vanuit het Ministerie van VWS rekenen. Het zogenaamde PG-subsidiekader wordt hiertoe opgehoogd van 21 naar 46 miljoen euro per jaar.

Ter Avest: “Er wordt steeds meer een beroep gedaan op cliënten- en naastenorganisaties. Er is een toegenomen behoefte aan voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Deze vormen van informele zorg zijn cruciaal om de instroom in de professionele zorg te beperken en om goede nazorg en onderlinge steun te garanderen. We weten nog niet hoe het geld precies verdeeld gaat worden, dit wordt binnen het nieuwe PG-subsidiekader nog nader ingevuld.”

MIND verheugd met erkenning en toekomstige rol patiënten- en naasten organisaties

Trots op onderhandelresultaat door onder meer MIND

De verhoging van de subsidie is het resultaat van flink veel gesprekken en onderhandelen vanuit de genoemde organisaties. Ter Avest: “MIND heeft vanwege principiële redenen besloten het Integraal Zorgakkoord niet te tekenen. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten. Ook is de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen onvoldoende geregeld en is de inbreng van gemeenten en het sociale domein nog onzeker. We zijn echter wél blij dat onze onderhandelingen ook geleid heeft tot een aantal belangrijke opbrengsten,  waaronder deze belangrijke extra subsidie!”

Aanvraagprocedure voor 2023 is ongewijzigd

Het nieuwe subsidiekader gaat in 2024 in. Voor 2023 kunnen PG-organisaties bij VWS subsidie aanvragen op dezelfde wijze als voorgaande jaren. Bovenstaande wijzigingen gaan pas in op 1 jan 2024. Meer informatie over de huidige subsidieregeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS. Voor 2023 kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties subsidie aanvragen tot 1 oktober.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1220 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail