11 februari 2016 – Per Saldo heeft met inzet en steun vanuit de honderden ervaringsverhalen van haar leden gezien hoe de hele Kamer zich uitspreekt voor een wettelijke verankering van het pgb in de Zvw. Het verschil van inzicht over hoe een goede toegang tot het Zvw-pgb te regelen is, was ook de centrale vraag…

3 februari 2016 – Zorgverzekeraars zijn voorstander van een goede pgb-regeling in de zorgverzekering. Ook pgb-houders moeten altijd verzekerd zijn van passende wijkverpleegkundige zorg. De wijkverpleging is vanaf vorig jaar opgenomen in het basispakket. Daarom hebben het ministerie van VWS, Per Saldo en ZN de afgelopen twee jaar samen gewerkt aan een regeling voor pgb-houders…