Jaarlijks Congres Seksueel geweld

Facebooktwitterlinkedinmail

29 januari 2020 Op donderdag 14 mei 2020 vindt het jaarlijks congres over seksueel geweld plaats in Utrecht.

Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik hebben diepe impact op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Bovendien vindt een groot deel van het seksueel geweld plaats binnen de familie en het gezin. Slachtoffers hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt of chronisch is, maar bijvoorbeeld ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.

Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. Het werken met slachtoffers en daders van seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Sprekers

Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek:

  • Prof. Dr. Jan Hendriks (Vrije Universiteit Amsterdam) – (Jeugdige) zedendelinquenten: slachtoffers en daders
  • Drs. Indra Boedjarath (Care Express) – Seksualiteit en migranten
  • Drs. Maarten Ghysels (School voor Levenskunsten) – Vroegkinderlijk seksueel trauma, ontstaan en gevolgen
  • Drs. Aafke Scharloo (Zelfstandig klinisch psycholoog) – Het voeren van taxatiegesprekken na (het vermoeden van) seksueel misbruik
  • Boudewijn Mayeur (Politie Limburg) – Digitale zedendelicten
  • Drs. Rik Knipschild (Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie) – Jongens als slachtoffer van seksueel misbruik
  • Drs. Daphne Kemner (Prinsenstichting) – LVB en seksueel geweld
    Meer…

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres is accreditatie aangevraagd bij FGzPt, NIP K&J/NVO-OG, Registerplein, AbSg (KNMG/GAIA), Kwaliteitsregister V&V, VSR, LV POH-GGZ, Register Vaktherapie en SKJ.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de site van het Euregionaal Congresburo.

 

Dit bericht is 3001 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail