Jaarlijks Congres ‘Executieve functies’ – editie 2023

Facebooktwitterlinkedinmail

22 april 2023 – Op donderdag 9 november 2023 vindt het jaarlijkse congres ‘Executieve functies’ plaats in Eindhoven. De online editie van dit congres gaat op 1 december 2023 van start. Het praktijkgerichte congres over executieve functies is gericht op zowel professionals in de hulpverlening als leerkrachten en begeleiders in het onderwijs. 

Sommige kinderen of tieners hebben een gezonde (of zelfs meer dan gezonde) intelligentie, maar lukt het niet om hun bezigheden te plannen en daarin prioriteiten aan te brengen. Anderen slagen er niet in om hun aandacht op een bepaalde taak te focussen en vast te houden. Of ze hebben hele heftige emoties en ontremmen gedragsmatig. Zij slaan dan door in hun gedrag. Weer anderen hebben behalve deze problemen, ook nog een licht verstandelijke beperking. Waarin al deze kinderen – ondanks de verschillende oorzaken van hun problemen – overeen komen, is dat ze moeilijkheden ondervinden in hun zogenaamde “executieve functies”: de hogere regelfuncties in de hersenen. En dat heeft weer gevolgen voor de wijze waarop anderen hen ervaren en (al dan niet) accepteren. Hun schools functioneren lijdt hier in de regel eveneens onder, evenals de manier waarop hun opvoeders tegen hen aan kijken en met hen omgaan.

Executieve functies hebben dus een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of ODD is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan. Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor professionals om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding, behandeling en onderwijs voor deze kinderen.

Lees meer…

Sprekers

  • Dr. Eva van de Weijer-Bergsma (Universiteit Utrecht) – Executief functioneren in verschillende situaties: De invloed van context
  • Dr. Fabiënne Naber (Universitair Medisch Centrum Utrecht) – Executieve functies vanuit neuro-biologisch perspectief
  • Prof. Dr. Bram Orobio De Castro (Universiteit van Amsterdam) – Executieve functies in relatie tot emotieregulatie en agressie
  • Anton Horeweg M SEN (InHolland) – Executieve functies, gedrag en leren
  • Dr. Evelien Platje (Hogeschool Utrecht) – Executieve functies bij jongeren met antisociaal of crimineel gedrag
  • Dr. Albert Ponsioen (PZO en Gaming en Training) – Executieve functies thuis en in de groep
  • Dr. Sebastiaan Dovis (Youz) – Begrijp ADHD: hoe executief functioneren het gedrag beïnvloedt

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres is accreditatie aangevraagd bij FGzPt, Kwaliteitsregister V&V, NIP K&J/NVO-OG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ en VSR.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1010 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail