Jaarlijks Congres Conflictscheidingen – editie 2022

Facebooktwitterlinkedinmail

9 april 2022 – Op donderdag 16 juni 2022 vindt het jaarlijkse congres ‘Conflictscheidingen’ plaats in Utrecht. Liever online? Dat kan! Op 1 juli 2022 start de online versie van dit congres.

Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. En zeker wanneer er complexe en meervoudige problematiek speelt. Tijdens dit praktijkgericht congres worden conflictscheidingen en strijdzaken dan ook vanuit verschillende perspectieven benaderd.  Hoe om te gaan met complexe scheidingssituaties waarbij sprake is van psychiatrische, verslavings- of LVB-problematiek

. Wat weten we uit onderzoek en wat kunnen we daarmee in de praktijk?

Hoe psychische en emotionele schade (ook op langere termijn) te beperkingen bij kinderen tijdens vecht- en strijdzaken van hun ouders? Wat is belangrijk om te weten en te doen in het omgaan met echtscheidingszaken bij niet-westerse gezinnen? Hoe kinderen te betrekken bij mediation tijdens het begeleidingsproces? Hoe situaties van weerstand en geweld te doorbreken middels gesprekstechnieken? Welke houding en rol aan te nemen in situaties waarbij een melding bij Veilig Thuis is gedaan? Hoe zelf om te gaan met stressfactoren die als gevolg van jouw werk kunnen ontstaan?  Deze en andere vragen staan centraal in dit congres over conflictscheidingen, waarbij experts uit wetenschap en praktijk garant staan voor een interessant en leerzaam congres. 

Meer…

Sprekers

  • Dr. Inge van der Valk (Universiteit Utrecht) – Onderzoek naar scheiding in Nederland: een overzicht van recente bevindingen en relevantie voor de praktijk
  • Drs. Liesbeth Groenhuijsen (Pedagogische Adviespraktijk Thuis) – Signalering en beperking van psychische- en emotionele schade
  • Jennet Ahbouk MSc. (Praktijk HSN) – Echtscheidingszaken bij niet-westerse gezinnen
  • Robbert Hogenelst (All about people) – Kinderen zijn het ouderschapsplan
  • Dr. Margreet Visser (Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp) – Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties
  • Mr. Lydia Janssen (Zelfstandig adviseur) – Vrijwillige hulp bieden na een Veilig Thuismelding
  • Drs. Flora van Grinsven (Lorentzhuis) – Signalering en hantering van eigen stressfactoren die conflictscheidingen kunnen oproepen

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, Registerplein, MfN, AbSG*, NIP/NVO, FGzPt, Kwaliteitsregister V&V en Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo. 

Bron: persbericht

Dit bericht is 1565 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail