IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

4 januari 2019 – Het was Frederico Fellini die zei dat een andere taal een andere visie op het leven betekent. En gelijk had hij. Zeker als het gaat om de edele beleidstaal. Immers, wat is beleid anders dan een permante, dynamische en contingente publiek gefinancierde strategie om onze gezamenlijke problemen gezamenlijk op te lossen? Exact. Niets. En dus drukt verandering van die taal de verandering van onze visie op het leven uit. En dus is het noodzakelijk om die verandering te registreren. Juist daarom begon het Instituut voor Publieke Waarden in 2012 met het uitroepen van De Beleidsterm Van Het Jaar. Opdat wij niet vergeten.

En we kunnen veel zeggen over het tweede decennium van het derde millennium van de huidige jaartelling, maar niet dat het achteraan stond toen de Voorzienigheid de verbale beleidsvernieuwing over de geschiedenis verspreidde. Dat leidde in de voorgaande jaren tot een aantal winnende beleidstermen van een ongeëvenaarde schoonheid:

2012: Onnodige Zorg

2013: Maatwerkcompensatie

2014: Brede Regietafel Jeugd

2015: Pensioenaftopping

2016: Startstreepmutaties

2017: Valboete

Leest u hier gerust de juryrapporten met nominaties en winnaars terug: http://publiekewaarden.nl/beleidsterm-van-het-jaar-verkiezing-btvhj/

Het zal dus schier geen doorsnee beleidsterm zijn, die in 2018 dit jargon mag gaan verrijken, zo hield de jury zich voor. En gelukkig nomineerde u, zeer gewaardeerde beleidsjargonista, massaal via #btvhj op twitter. De volgende beleidstermen schopten het tot nominatie:

Hopperurbanisatie

 Mensen met geld ontdekken dat ze ook buiten de randstad leuk en vooral goedkoper kunnen wonen en geven daar gevolg aan (enig verband met Dennis Hopper is bij de jury niet bekend)

Streettriagewagen

Wat is een inclusieve verzorgingsstaat zonder goede triage? Niets. En wat als die triage snel nodig is en ‘op straat’? Dan gebruik je een speciale streettriagewagen om er naar toe te rijden en te triageren, zoals ze in Twentse gemeenten doen. Of ‘street’ Twents is voor ‘straat’, laat de jury hier even buiten beschouwing.

Stroppenpot

Prachtige term. Assonantie-, alliteratie en binnenrijmrijk. Het ‘Fonds Tekortgemeenten’, zoals de stroppenpot officieel heet, had van ons ook het ‘Decentralisatiesolidariteitsfonds’ mogen heten. Maar goed, daar gaat de jury niet over (zie ook boeggolf).

Overlegverplichting

In de leeggelopen polder weten we als geen ander: geen beter overleg, dan een verplicht overleg. De wetgever deelt die mening. Zeker als het gaat om de WvGGZ: ‘Omdat in de Wvggz niet altijd sprake is van gedwongen opname (verblijf), is overleg tussen de ggz-instelling en de gemeente extra van belang. In de Wvggz wordt overigens ook een overlegverplichting opgenomen tussen gemeenten en ggz-instellingen.’

Tandemregie

Term die uitdrukt dat de cliënt wel regie heeft, maar niet altijd neemt, of kan nemen, zodat iemand anders die cliënt kan helpen om regie te nemen, of te trappen, terwijl de cliënt stuurt, of andersom.

Doordringtijd

Tijd die nodig is om beleid in de haarvaten van de praktijk te laten doordringen. Of tijd die nodig is om de praktijk in de haarvaten van beleid te laten doordringen. Daar is de jury nog niet uit. Wel een mooie term.

Boeggolf

Prachtige metafoor die uitdrukt dat de verwachte besparingen die de decentralisaties met zich mee zouden brengen, niet direct met het ratificeren van de WMO2015, de Jeugdwet en de Participatiewet gerealiseerd zijn (zie ook doordringtijd). En dat ook in het sociale domein de kost vaak voor de baat uitgaat.

Het Draaiboek Wolf

Vaste prik in het juryrapport: De Zoölogische beleidsterm! Na de probleembever, de terreuroehoe, de opmarsdas, het potvisprotocol, de fantoompoema krijgt het wolvenprotocol nu een heuse opvolger in het Draaiboek Wolf. Wij zijn fan van dat draaiboek! Oordeelt u zelf:  https://www.youtube.com/watch?v=dTkg6wq6ma4

Merkbaarheidsscan

Een scan die meet of administratieve lasten in de zorg echt verminderen. Of er ook een scan is voor het merkbaar reduceren van de administratieve lasten van het uitvoeren van de scan, is de jury niet bekend.

Zorgval is de beleidsterm van het jaar 2018

Maar ook dit jaar kan er maar een de winnaar zijn! Het was meervoudig winnaar Maarten Bening die reeds in januari, een maand na het uitroepen van de Beleidsterm van het Jaar 2017 (Valboete), meteen een potentiele opvolger nomineerde: zorgval. Hebben de valboete en de zorgval iets met elkaar te maken, zo vraagt u zich ongetwijfeld met de jury af? Dat zou kunnen. Als u zo hard valt dat u langdurig zorg nodig heeft, dan wordt die zorg niet vanuit de WMO vergoed, maar vanuit de WLZ. Daardoor kan het voorkomen dat u minder uren zorg krijgt, dan wel een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen. In dat geval krijgt u te maken met de zorgval. Etymologisch stamt het woord echter niet af van valboete of zorgvalstrik, zelfs niet van knieval, maar van armoedeval, zo veronderstelt de jury. Meer zorg, minder inkomen. Dat is de zorgval.

Terug naar Fellini! Belangrijker dan de etymologie van de term, is de boodschap die de term uitdrukt. Laten we het eenvoudig houden: voor steeds meer mensen leggen de zorgkosten een groter beslag op hun besteedbaar inkomen. Zorgkosten bepalen in toenemende mate de kloof tussen arm en rijk. Tegelijkertijd zijn de zorg en daarmee de zorgkosten een hypergevoelig politiek onderwerp en drukken de stijgende zorgkosten andere belangrijke publieke investeringen (onderwijs bijvoorbeeld), weg. En stel dat we de zorgkosten tot in de eeuwigheid zouden kunnen betalen, dan is het nog maar de vraag waar we het personeel vandaan halen. Volgens de jury staat de zorgval op huishoudensniveau voor een inkomensprobleem, op stelselniveau voor en financieringsprobleem, en op samenlevingsniveau voor een solidariteitsprobleem: hoe zorgen we dat onze zorgvraag geen inkomensvraag wordt, of scherper: hoe zorgen we dat het zorgvraagstuk geen inkomensvraagstuk wordt? Kortom: hoe zorgen we dat de zorgval geen armoedeval wordt?

Dat is wat nieuwe beleidstermen doen. Ze roepen vragen op, terwijl ze vaak als antwoorden bedoeld zijn. Hoe dan ook! Wij feliciteren Maarten Bening met zijn nominatie van de Beleidsterm van het Jaar 2018. Het IPW Prijzenpakket zal wederom je kant opkomen!

Verder danken wij alle inzenders!

Uiteraard kan over de uitslag alleen worden gecorrespondeerd via @twitter @publiekewaarden #btvhj

Een mooi en beleidstermrijk 2019 gewenst!

De bevooroordeelde en anonieme jury

Bron: publiekewaarden.nl

Dit bericht is 2221 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail