Inspectie: ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’

Facebooktwitterlinkedinmail

8 oktober 2019 – Vanaf 1 januari 2020 worden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil inzicht bieden in de manier waarop zij het toezicht op grond van deze nieuw wetten gaat uitvoeren.

In de visienota ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg’ zet de IGJ uiteen wat de komst van de nieuwe wetten in grote lijnen betekent voor haar toezicht.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

Waar kan ik algemene informatie vinden over de Wvggz en de Wzd?
Actuele informatie over de wetten kunt u vinden op de speciale website van ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dwangindezorg.nl

Hoe kunnen zorgaanbieders zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang?
IGJ begrijpt dat zorgaanbieders zich willen voorbereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wetten. IGJ houdt echter toezicht op de naleving van de geldende wetgeving en dat is tot 1 januari 2020 de Wet Bopz.

Dit betekent dan ook ondermeer dat een zorgaanbieder zonder Bopz-aanmerking geen gedwongen  zorg mag toepassen, en dat  gedwongen zorg niet toegepast mag worden buiten een Bopz-aangemerkte locatie. Dat mag tot 1 januari 2020 niet.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wzd, wordt door VWS wel een structuur opgezet waarin kan worden geoefend met het nieuwe wettelijk kader, met als doel om kennis te vergaren en te delen. Deze structuur biedt mogelijkheden waarin ‘droog’ of in de praktijk kan worden geoefend.

Vanuit het ketenprogramma Wvggz worden regionale oefensessies georganiseerd, om door middel van ‘droogzwemmen’ te ervaren wat de effecten van de nieuwe wetgeving zijn.

Welke taak heeft IGJ ten aanzien van de Wvggz en de Wzd?
De IGJ houdt toezicht op  de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dat kader houdt zij vanaf 1 januari 2020 ook toezicht op de naleving  van de Wvggz en de Wzd. Onder deze nieuwe wetgeving richt de IGJ haar  toezicht  op de belangrijkste uitgangspunten  en randvoorwaarden voor verantwoorde verplichte/onvrijwillige  zorg:

  • Voordat verplichte of onvrijwillige zorg wordt ingezet, moet een zorgaanbieder (onder de Wzd aan de hand van een stappenplan) de situatie van een cliënt analyseren. Is er misschien een vrijwillig of een minder ingrijpend alternatief?
  • Dwang moet zoveel mogelijk voorkomen worden;
    • als het niet anders kan dan moet dwang zorgvuldig toegepast worden;
    • De juiste zorg op de juiste plaats leveren;
    • Voldoende en deskundig personeel inzetten;
    • Aandacht voor de belangen van de rechtspositie van de cliënt en diens familie en naasten.

Hoe gaat IGJ toezicht houden op de naleving van de nieuwe wetgeving?
We zetten onze toezichtcapaciteit gericht in. Aan de ene kant is dat op grond van meldingen, aan de andere kant is dat risico gestuurd, waarbij ook data gestuurd toezicht een rol speelt. Momenteel bereidt de IGJ zich, net als andere partijen, voor op de komst  van de nieuwe wetgeving.

Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg’

Bron: igj.nl 

Dit bericht is 2451 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail