dwang

2 september 2019 – Zorg dat u in één dag geïnformeerd wordt over de inhoud van de wet Zorg en dwang en de wet Verplichte ggz! De nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg wordt in januari 2020 van kracht. Onvrijwillige zorg mag alleen onder strikte regels worden toegepast. Nee, tenzij … is het uitgangspunt. De wet Zorg en…

17 april 2019 – Per 1 januari 2020 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang invoeren. Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS hun zorgen over zowel de totale uitvoerbaarheid van de wet als de beoogde inwerkingtredingsdatum. De brief is ondertekend door…

24 januari 2018 – De positie van patiënten die te maken krijgen met gedwongen zorg wordt sterk verbeterd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van drie nieuwe wetten die gedwongen zorg regelen. GGZ Nederland is blij met de nieuwe wetten, die beter aansluiten bij de huidige praktijk van zorgverlening. Uitgangspunt is behandeling en…