Huisvestingdebat: meer passende woningen voor kwetsbare groepen

Facebooktwitterlinkedinmail

6 juli 2022 –  Het Rijk moet gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties meer ondersteunen bij het realiseren van betaalbare en passende woningen voor kwetsbare groepen, zoals dak- en thuisloze mensen en mensen die uit een ggz-instelling komen. Dat schrijven de landelijke koepelpartijen MIND, de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland, Valente en Divosa in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief hameren de partijen op samenhang bij de uitvoering van de kabinetsplannen rond volkshuisvesting, bestaanszekerheid, uitstroom uit de ggz en opvang, leefbaarheid van wijken en de aanpak van dakloosheid. De brief is gezamenlijk ingebracht voor het debat over de Staat van de Volkshuisvesting op 30 juni jongstleden. Het debat kon niet binnen de termijn worden afgerond en wordt schriftelijk voortgezet.

Spreiding van sociale huur
In de brief pleiten we voor evenwichtige spreiding van woningen voor doelgroepen. Op dit moment biedt slechts één op de drie gemeenten 30% of meer sociale huur. Dat zijn slechts 110 gemeenten. ‘Deze situatie maakt de samenstelling van wijken onevenwichtig en belast een aantal gemeenten onevenredig.’ Het Rijk moet erop aansturen dat dit bij alle gemeenten het geval wordt. Een evenwichtige verdeling van sociale huur over wijken en gemeenten bevordert de leefbaarheid en vitaliteit van wijken.

Een thuis voor iedereen
Er is haast geboden bij het uitvoeren van het programma ‘Een thuis voor iedereen.’De geopperde gemeentelijke woonzorgvisies leiden tot beter huisvestingbeleid voor kwetsbare groepen als dak- en thuisloze mensen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouders of mensen met een sociale of medische urgentie. Ze zoeken niet alleen woonruimte, maar hebben bijvoorbeeld ook ondersteuning, zorg of werk nodig. In onze brief wijzen we op de hoge maatschappelijke kosten van het gebrek aan voldoende woonvormen voor kwetsbare groepen. ‘Waarom verblijven in een instelling tegen 60.0000 euro per jaar, als je voor de helft daarvan een woning kunt huren en passende ondersteuning kunt bieden?’ Huisvesting (als belangrijk aspect van bestaanszekerheid) en integrale aanpak rondom kwetsbare groepen (die eerder of langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maakt), dragen bij aan het terugdringen van de zorgkosten.

Als landelijke koepelpartijen willen we graag bijdragen aan de succesvolle realisatie van ‘Iedereen een thuis’. In de praktijk zien we al veel goede voorbeelden op het gebied van lokale samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg. Deze werden recent verzameld in het magazine ‘Zo doen we dat! van de Actieagenda Wonen.

Lees de gezamenlijke brief met de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland, Valente en Divosa voor het Commissiedebat ‘Staat van de Volkshuisvesting’ op 30 juni 2022.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1131 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail