hoorzitting, zelfregie- en herstelorganisaties, suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

29 juni 2024 –  Op 26 juni 2024 vond de hoorzitting plaats met de drie beoogde nieuwe bewindspersonen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens deze hoorzitting kregen de Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen aan de beoogde minister voor VWS, Fleur Agema (PVV), en de staatssecretarissen Vincent Karremans (VVD, preventie,…