herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

31 oktober 2023 – Het Integraal Zorgakkoord maakt zich naast ‘zorg’ ook sterk voor meer mogelijkheden voor zelfregie en herstel. Dit staat in de publicatie Handvatten voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor zelfregie en herstel. Deze publicatie is geschreven door de IZA-werkgroep Laagdrempelige Steunpunten. Leden van de werkgroep zijn: VNG, SWN, de…