Handreiking om problemen met 24×7 psychiatrische zorg op te lossen

Facebooktwitterlinkedinmail

10 november 2022 – Het aanbod van 24×7 kwaliteit en continuïteit van psychiatrische zorg staat onder druk. Met name de avond-, nacht,-weekend- en crisisdiensten komen op steeds smallere schouders terecht. Een grotere en ook complexere zorgvraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zijn hiervan de oorzaken. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maakte de Nederlandse ggz een rapportage met handvatten voor oplossingen,  die samen op landelijk, regionaal of lokaal organisatieniveau kunnen worden opgepakt. In december volgt een uitgebreidere handreiking waarmee aan de slag kan worden gegaan.

Er zijn zowel ggz-aanbieders, als zelfstandige professionals die, om verschillende redenen, niet participeren in deze diensten. Dit blijkt uit de rapportage ‘24×7 continuïteit en kwaliteit van psychiatrische zorg: knelpunten en oplossingsrichtingen vanuit het perspectief van zorgprofessionals.

Oorzaken verschillen per regio
Deze rapportage geeft aan dat er onvoldoende inzicht is in waar het precies knelt. Bovendien verschilt het per regio en soms zelfs op lokaal niveau, wat er nodig is om tot oplossingen te komen. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dan ook dat de oplossing niet wordt bereikt met één enkelvoudige interventie. Daarom hebben we samen met de NVvP ervoor gekozen onze leden alvast wat handvatten te bieden om zo tot een concrete aanpak te komen.De 6 bouwstenen voor een geïntegreerde aanpak

De opgehaalde oplossingsrichtingen zijn gerubriceerd in zes bouwstenen:

  • Concretiseer de eigen (regio-)uitdaging
  • Zet in op welzijn en behoud van professionals
  • Vergroot het aantal dienstdoende psychiaters
  • Benut beschikbare capaciteit slimmer
  • Sla de handen (regionaal) ineen
  • Vergroot eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid

Hiermee wordt ‘one size fits all’-denken voorkomen en kan gezocht worden naar welke punten in een specifieke situatie als eerste opgepakt worden (onder meer afhankelijk van reeds ingezette koers en betrokkenheid van collega-aanbieders in de regio).Meer weten?

Download het rapport 24×7 continuïteit en kwaliteit van psychiatrische zorg: knelpunten en oplossingsrichtingen vanuit het perspectief van zorgprofessionals.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1149 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail