Handreiking ggz- en verslavingspreventie helpt gemeenten bij mentale gezondheidsbevordering

Facebooktwitterlinkedinmail

13 september 2023 –  Preventie is een zaak van lange adem. Het valt op dat er tussen gemeenten veel verschillen zijn in de preventieaanpak die wordt gekozen. Bij het veranderen van politieke kleur verandert soms ook de preventie-aanpak. Hierdoor wordt niet overal een samenhangend pakket van effectief bewezen interventies ingezet, terwijl hier mooie instrumenten voor zijn.

Een voorbeeld van zo’n instrument is de handreiking Lokaal samenwerken aan mentale gezondheidsbevordering die Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz hebben opgesteld. Deze handreiking ondersteunt medewerkers van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het plan van aanpak voor GALA en SPUK voor de bevordering van mentale gezondheid en het voorkomen van (overmatig) middelengebruik en mentale problemen.

In de handreiking staat informatie over wat de preventieafdeling van de ggz en de verslavingszorg voor gemeenten kan betekenen, over de manier van werken, en een aantal uitgangspunten.

Preventieafdelingen van ggz-en verslavingszorginstellingen bieden onderbouwde preventieve programma’s, interventies en activiteiten voor mensen die preventieve ondersteuning of hulp kunnen gebruiken bij mentale problemen of (overmatig) middelengebruik. Programma’s, interventies en activiteiten richten zich op het stimuleren van beschermende factoren, maar ook het terugdringen van risicofactoren; zowel bij de algemene bevolking als bij risico- en kwetsbare groepen.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 651 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail