Groot percentage van kinderen met autisme heeft psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

20 januari 2021 – Onderzoek in de Verenigde Staten toont dat een groot aantal kinderen in het autisme spectrum kampen met psychische problemen m.b.t. het gedrag, angst, depressie of ADHD. Vroegtijdig handelen is van groot belang.

Volgens een nieuwe Amerikaanse onderzoek van de afdeling psychologie van UBC en het AJ Drexel Autism Institute aan de Drexel University (Pennsylvania) heeft bijna 78 procent van de kinderen met autisme tenminste één psychische aandoening en bijna de helft twee of meer psychische aandoeningen. De studie vond ook psychische aandoeningen bij 44,8 procent van de kinderen met autisme in de voorschoolse leeftijd. De omvang van het probleem onder die leeftijdsgroep was niet eerder vastgesteld aan de hand van een grote steekproef. Ter vergelijking blijkt dat slechts 14,1 procent van de jongeren zonder autisme (3-17 jaar) psychische aandoeningen heeft.

Het is het eerste onderzoek sinds 2008 waarin de prevalentie van psychische aandoeningen bij kinderen met autisme op populatieniveau wordt onderzocht.  “Lange tijd werd de psychische gezondheid van kinderen met autisme verwaarloosd omdat de focus op autisme lag. Er is nu veel meer bekendheid, maar er zijn onvoldoende mensen gekwalificeerd om psychische behandelingen te geven aan kinderen met het autismespectrum ”, zegt dr. Connor Kerns, een assistent-professor op de afdeling psychologie van UBC en hoofdauteur van het onderzoek. “We moeten een brug slaan tussen deze twee systemen en de verschillende soorten zorgverleners die deze kinderen behandelen.”

Autisme, of autismespectrumstoornis (ASS), is een complexe hersenontwikkelingsstoornis die ongeveer 2,6 procent van de Amerikaanse bevolking treft. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met communiceren en sociaal omgaan. Ze vertonen vaak beperkte, zich herhalende gedragspatronen. De term “spectrum” weerspiegelt het feit dat de symptomen sterk kunnen verschillen van persoon tot persoon.

Eerste blik op de leeftijdsgroep van de voorschoolse leeftijd onthult een prevalentie  van psychische aandoeningen van bijna 45%. De onderzoekers analyseerden gegevens van de National Survey of Children’s Health 2016, een onderzoek onder meer dan 42.000 zorgverleners met in totaal 1.131 ASS-gediagnosticeerde kinderen onder hun hoede. Deze kinderen werden gekenmerkt met een psychische aandoening als de ouder / verzorger had gemeld dat een zorgverlener een van de volgende zaken bij het kind had vastgesteld:

  • angst (39,5%)
  • depressie (15,7%)
  • gedrag / gedragsprobleem (60,8%)
  • Tourette-syndroom (1,8%)
  • ADHD (48,4%)
Leeftijd 3-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar
1 of meer psychische aandoeningen 44.8% 81.4% 85.9%
2 of meer psychische aandoeningen 12.6% 49.7% 61.7%

“Er is iets specifieks aan autisme dat deze psychische problemen vergroot, en het geldt niet alleen voor angstgevoelens, maar ook voor depressie, gedragsproblemen en aandachtsproblemen. Dit is een speciale populatie die speciale aandacht vereist, ”zei Dr. Kerns. ” Hoe langer de psychische problemen blijven bestaan ​​en verslechteren, hoe moeilijker ze kunnen worden behandeld. Het is veel beter om ze vroeg te ondervangen.”  Het onderzoek werd op 22 december2020 gepubliceerd in The Journal of Clinical Psychiatry

Bron: new.ubc.ca

Dit bericht is 5317 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail