GGZ Nederland: Extra geld en maatregelen nodig voor goede GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

geld-lenen

21 september 2016 – GGZ Nederland vindt dat er in 2017 meer geld nodig is, maar vooral extra maatregelen genomen moeten  worden om de zorg en opvang voor mensen met psychische problematiek te verbeteren. 

Bijna dagelijks zijn er incidenten met ‘verwarde personen’  in het nieuws. De zorg voor deze groep mensen is nog niet goed op orde.  Zij vallen tussen  wal en schip . De druk op de ambulante ggz en acute ggz is zo groot dat patiënten steeds vaker in contact met de politie komen bij crisissituaties. We willen juist dat mensen door ambulante zorg en/of bemoeizorg  niet in crisis komen.

GGZ Nederland vindt dat zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week in de wijk bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor  mensen met acute problemen. Dit draagt bij aan hun welzijn en aan de veiligheid. Ook is meer ggz-deskundigheid in wijkteams nodig om signalen van verward gedrag vroeg te herkennen en zo snel mogelijk passende zorg te bieden. GGZ Nederland pleit  voor betere samenwerking met andere partijen en betere inrichting van de financiering voor deze 24/7 zorg om beschikbaarheid te verbeteren en administratieve rompslomp te verminderen. Het is mooi dat het kabinet 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor de uitvoering van het plan van aanpak verwarde personen. Maar voor het adequaat inrichten van crisisplaatsen, vervoer en behandelingen schat GGZ Nederland de kosten vanaf 2017 op 140 miljoen euro op jaarbasis.

Uit een recente  quickscan onder leden van GGZ Nederland blijkt dat de ggz onder druk staat. De wachttijden  voor geestelijke gezondheidszorg nemen  toe, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Er is te weinig zorg voor thuis en te weinig zorg in de klinieken ingekocht. Waardoor mensen langer dan nodig op behandeling moeten wachten.  Samen met andere partijen willen we zorgen voor een duurzame en toegankelijke ggz.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3265 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail