GGZ-cliënten in de bijstand hebben baat bij IPS

Facebooktwitterlinkedinmail

IPS

23 december 2016 – Het Trimbos-instituut evalueerde een pilot bij de gemeente Den Haag waarin cliënten van GGZ- of maatschappelijke opvang met ernstige psychische problemen en een bijstandsuitkering, met hulp van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) naar werk werden geholpen. De uitkomsten van de pilot zijn positief.

De gemeente Den Haag is de eerste gemeente in Nederland waar systematisch uitgeprobeerd en onderzocht is of de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werkt bij deze specifieke groep cliënten van de GGZ of een maatschappelijke opvanginstelling. Om hun arbeidsparticipatie te verbeteren startte de gemeente samen met onder andere GGZ-organisatie Parnassia Groep en maatschappelijke opvanginstelling Housing First een pilot.

Goede resultaten

Na een jaar had negen procent van de deelnemers betaald werk. Ruim veertig procent had op enig moment van de onderzoeksperiode een vorm van werk: onbetaald of betaald. Dat was inclusief het opdoen van werkervaring, zoals een proefplaatsing bij een reguliere werkgever. Bij de GGZ-cliënten leek de methodiek het beste te werken: bijna twintig procent van hen had op enig moment betaald werk. IPS, met als kenmerk dat snel naar werk gezocht wordt zonder training vooraf, biedt voor die groep veel perspectief.

Methodiek verder uitwerken

De aanbeveling is om voor die groep de methodiek verder uit te werken. Voor de cliënten van de maatschappelijke opvang lijken tussenstappen op weg naar het ‘echte’ werk, zoals het opdoen van werkervaring, meer geëigend. Mede vanwege bijvoorbeeld justitiële problemen bleek zo’n meer geleidelijk plaatsingsproces noodzakelijk.

Op basis van onder meer de onderzoeksbevindingen en de eerste ervaringen heeft de gemeente Den Haag besloten om verder te experimenteren met de methodiek.

Voor de IPS pilot werd door de gemeente Den Haag (opdrachtgever) vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) samengewerkt met de Parnassia Groep, Housing First en, voor de training in IPS, Kenniscentrum Phrenos. Het Trimbos-instituut voerde het evaluatieonderzoek uit.

Wat is IPS?

IPS is een effectieve arbeidsbegeleidingsmethodiek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in het algemeen. Uit wetenschappelijk onderzoek is al langer bekend dat beduidend meer mensen uit deze brede doelgroep betaald werk vinden met IPS dan met andere vormen van arbeidsbegeleiding. Voor de pilot was de hoofdvraag of deze methodiek ook toepasbaar is voor, en effect heeft bij mensen met een bijstandsuitkering.

Lees het Eindverslag van de evaluatie (Pdf)

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 5417 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail