De Nederlandse ggz: WRR advies legt vinger op de zere plek

Facebooktwitterlinkedinmail

16 september 2021 – De Nederlandse ggz is blij met de duidelijke adviezen die het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ van de WRR meegeeft aan de politiek, maar had graag meer aandacht voor de rol van zorgprofessionals gezien. Het advies is vandaag overhandigd aan demissionair minister van VWS Hugo de Jonge. Het schetst welke stappen gezet moeten worden om de zorg betaalbaar, kwalitatief voldoende en toekomstbestendig te maken, waarbij ook leden van de Nederlandse ggz om input is gevraagd.  

Voorzitter Ruth Peetoom: “Het advies om minimumnormen voor kwaliteit en toegankelijkheid op orde te brengen sluit aan bij ons pleidooi om precies die normen te gaan concretiseren in de jeugdhulp. Dat daarbij in het hele zorgveld geprioriteerd moet worden wat wel en niet onder verzekerde zorg valt  is onontkoombaar bij de groeiende zorgvraag die ook de WRR constateert. Dat de WRR adviseert om in het algemeen ‘bestuurlijke drukte’ te voorkomen en beleidsveranderingen in bestaande kaders te realiseren spreekt ons erg aan. Er is teveel met grote stelselwijzigingen gewerkt, waarbij ook nog vaak onverwachte neveneffecten optreden. Laten we waar mogelijk problemen vooral oplossen zonder tijdverslindende wetstrajecten.”

Over de manier waarop in voldoende zorgpersoneel kan worden voorzien constateert Peetoom een duidelijke omissie; “De WRR had wat ons betreft meer aandacht moeten besteden aan het behoud van zorgprofessionals door minder verantwoordingsdruk, meer ontwikkelmogelijkheden, en natuurlijk een goede beloning. Als we daar geen goede afspraken over kunnen maken komt het leveren van goede zorg op tijd en op maat onder druk te staan.”

Lees het hele WRR-rapport

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1926 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail