GeestKracht: nieuw programma voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden

Facebooktwitterlinkedinmail

19 februari 2020 – FNO en MIND willen de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongeren van 16-35 jaar. Met het nieuwe programma ‘GeestKracht’, dat  vandaag (18 februari) van start gaat, bundelen FNO en MIND hun krachten gericht op preventie, participatie en meer kansengelijkheid voor deze grote groep jongvolwassenen.

In Nederland had in 2018 naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening (Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongeren kan niet op hun eigen manier meedoen in de maatschappij. Het nieuwe programma GeestKracht heeft de komende vijf jaar een maatschappelijke missie met als uitgangspunt dat ‘Elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij.’ Het programma richt zich op de mogelijkheden van de jongeren zelf om met problemen om te gaan en te werken aan herstel. De focus van GeestKracht ligt, binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen en doelgroepen, op:

  • jongvolwassen twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen.
  • doelgroepen die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Het programma GeestKracht is opgezet vanuit de leefwereld van de jongeren zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal en het programma richt zich met name op het toerusten van jongvolwassenen, professionals, een integrale aanpak en maatschappelijke agendering.

Jongeren met psychische problematiek hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van GeestKracht en blijven tijdens de duur van het programma nauw betrokken. Nynke Asbroek, ervaringsdeskundige en voorzitter panel GeestKracht: “Van mijn klacht maak ik mijn kracht. Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen en aan iedereen, die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.”

Eerste open call subsidieaanvragen programma GeestKracht
Projecten en activiteiten binnen GeestKracht worden gefinancierd deels via gerichte subsidies en deels via open calls. Hiervoor is vanuit FNO een budget van twaalf miljoen euro beschikbaar, aangevuld door cofinanciering van MIND en matching van middelen vanuit de projecten. De eerste open call van het programma start op donderdag 20 februari om 16.00 uur en sluit 7 april 2020 om 11.00 uur. In deze subsidieronde wordt bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang gegeven aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen met name de genoemde deelgroepen. Secundair de voorstellen gericht op het beter toerusten van professionals.

Voor meer informatie over het programma en de 1e open call voor subsidieaanvragen zie de website www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 6241 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail