coalitieakkoord, IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

2 april 2022 – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben inmiddels hun goedkeuring verleend aan de fusie van Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hadden al met de fusie ingestemd.  Op woensdag 30…

30 november 2017 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag om te mogen fuseren 16 november jongstleden goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 2018 bundelen Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en GGZ NHN, na zorgvuldige voorbereiding, de krachten en gaan verder als één organisatie. Hierdoor worden de gezamenlijke cliënten – en hun naasten…

12 oktober 2016 – GGZ-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, is al bijna 60 jaar zelfstandig. De instelling voelde zich gedwongen een fusiepartner te zoeken toen zij eind 2014 als gevolg van marktwerking in de zorg in financieel zwaar weer terecht kwam. Eind 2015 besloten de Viersprong en GGz Breburg om gezamenlijk…