F-ACT Nederland start campagne Minder Dwang

Facebooktwitterlinkedinmail

15 februari 2020 – In januari 2020 start F-ACT Nederland de campagne Minder Dwang. Met deze campagne wil F-ACT Nederland haar teams informeren over en mobiliseren tot het voorkomen van dwang bij ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Aanleiding voor de campagne zijn twee nieuwe wetten die per 1 januari 2020 van kracht worden: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Beide wetten maken het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. F-ACT Nederland benadrukt met de campagne Minder Dwang dat dwang zeer beschadigend kan zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, en daarom zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

F-ACT Nederland vindt dat dwang beschadigend is voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en daarom zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Welke gevolgen heeft de veranderde wetgeving voor mij?
Er zijn meerdere opties voor het voorkomen van dwang. Betrek hierbij zoveel mogelijk medebetrokkenen zoals familie, buurt, gemeente, huisarts, werkgevers en school.

Welke stappen moet ik zetten om dwang te voorkomen?
De Wzd hanteert vijf stappen die je moet zetten voordat je overgaat tot onvrijwillige zorg. F-ACT Nederland benadrukt met F-ACT een respectvolle en een op herstel gerichte behandeling, een (crisis)signaleringsplan, risicotaxatie, contact, vertrouwen en een persoonlijke aanpak vanuit de eigen leefwereld van de patiënt.

Hoe moet ik handelen als ik toch dwang moet toepassen?
Er zijn richtlijnen voor het toepassen van verplichte zorg. Raadpleeg hiervoor de snelkaart 6 van de WVGGZ: https://www.ggnet-wvggz.nl/ezine/snelkaarten/#zes

Wie kan ik betrekken bij de behandeling van patiënten buiten de inrichting?
Alle direct bij de patiënt betrokkenen. Denk hierbij aan familie, vrienden, buurt, gemeente, huisarts, werkgevers en school.

Bij wie kan ik terecht als ik ondersteuning nodig heb bij de behandeling van patiënten buiten de inrichting?
Voor alle informatie en ondersteuning kun je bij F-ACT Nederland terecht. F-ACT Nederland ondersteunt je door het delen van kennis en bespreekbaar maken van het onderwerp, bijvoorbeeld via discussiebijeenkomsten en Moreel Beraad. Ook besteden we aandacht aan dwangpreventie met posters, persberichten, nieuwsbrieven en deze website. Woordvoerder campagne Minder Dwang: Philippe Delespaul (06) 83 21 03 94‬ en ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl of via info@f-actnederland.nl en (06) 22 86 31 52.

Bron: f-actnederland.nl

Dit bericht is 2566 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail