Amnesty veroordeelt proef met stroomstootwapens

Facebooktwitterlinkedinmail

23 februari 2018 – Er is geen enkele reden om tevreden te zijn over de resultaten van de test met stroomstootwapens (de ’taser’) door de politie. Dat zegt Amnesty International in een rapport dat 19 februari jl. verscheen. Nog niet zo lang terug dwong de Tweede Kamer een verbod van het gebruik in ggz-instellingen af na gezamenlijke klachten van Amnesty, Ypsilon en MIND, zo meldt Ypsilon.

Dit besluit is echter slechts tijdelijk en ontoereikend, constateert Amnesty. De organisatie “dringt er bij de Nederlandse regering op aan om een wettelijk kader voor het gebruik van geweld te creëren dat in lijn is met de mensenrechtenverplichtingen van Nederland die voortvloeien uit internationale mensenrechtenverdragen en -standaarden.”

Vernietigend rapport

Het Amnestyrapport laat geen spaan heel van de positieve geluiden waarmee de politie zelf afgelopen weekend naar buiten kwam: behalve dat een deugdelijk wettelijk kader ontbreekt, zijn stroomstootwapens veel te vaak ingezet en bovendien in situaties die een dergelijk gebruik niet rechtvaardigen.

Zoals bij de kwetsbaarste personen, onder wie mensen die aan een psychische stoornis lijden of zich in een crisissituatie bevinden. Een voorbeeld is geval nr. 17: “Ingesloten verwarde man moest medicatie toegediend krijgen. Zeer agressief. Schildprocedure waarbij de man zich hevig verzette. 4x stun modes gebruikt om verzet te breken.” Bij ‘stun mode’ worden stroomstootwapens tegen het lichaam gedrukt, bedoeld om een persoon pijn te doen (en zo medewerking af te dwingen) en niet om iemand te verlammen. Het gebruik van deze drive-stun mode komt volgens Amnesty vaak neer op een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling.

Politie-inzet in ggz-insteling uit den boze

Politie-inzet in een ggz-instelling is überhaupt uit den boze, citeert Amnesty het Comité ter voorkoming van foltering (CPT) van de Raad van Europa dat in 2016 een bezoek bracht aan Nederland. “Volgens het CPT zijn dergelijke interventies ongepast en beangstigend voor de betrokken patiënt en voor andere patiënten die daar getuige van zijn. Bovendien worden politieagenten niet opgeleid in de omgang met psychiatrische patiënten en zou hun aanwezigheid en gebruik van geweld er weleens toe kunnen leiden dat een patiënt getraumatiseerd wordt. Psychiatrische instellingen dienen over voldoende goed opgeleid personeel te beschikken om geagiteerde patiënten met psychiatrische stoornissen in bedwang te houden. Het is vooral problematisch om geagiteerde psychiatrische patiënten vanuit een psychiatrische setting in politiehechtenis te krijgen.”

Eerdere aanbeveling

Het CPT deed toen al een aanbeveling aan de Nederlandse regering om een einde te maken aan het inschakelen van politieagenten of particuliere beveiligers bij het in bedwang houden van geagiteerde patiënten in psychiatrische inrichtingen. “Verder dient al het verplegend personeel in psychiatrische inrichtingen op de juiste wijze te worden opgeleid om geagiteerde patiënten in bedwang te houden en dienen er regelmatig nascholingscursussen te worden georganiseerd.” Volgens Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter maakt de komst van het stroomstootwapen de urgentie groter om van al deze aanbevelingen serieus werk te maken: “Wij gaan er bij de politiek op aandringen.”

Bron: Ypsilon

Dit bericht is 4224 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail