Europese Commissie geeft prioriteit aan mentale gezondheid, EFPA reageert

Facebooktwitterlinkedinmail

27 mei 2023 – Steeds vaker is er aandacht voor het belang van mentale gezondheid. De Europese Commissie wil zich inzetten voor Europees en landelijk beleid. Als lid van de Europese koepel van beroepsverenigingen van psychologen (EFPA) juichen we dat natuurlijk toe. Ook steunen we de European Mental Health Week (22 – 28 mei 2023) waar een NIP-lid zal spreken op het openingscongres van het ministerie van VWS.

De Europese Commissie wil zich inzetten voor Europees en landelijk beleid dat mentale gezondheid bevordert en bijdraagt aan het voorkomen en verminderen van psychische gezondheidsproblemen. Daartoe heeft ze in januari en februari van dit jaar een zogenoemde ‘call for evidence’ gedaan: een oproep om expertise te delen van en door mensen en organisaties met kennis van het onderwerp. De EFPA (de Europese koepel van beroepsverenigingen van psychologen) is blij met dit initiatief en heeft in een reactie zeven prioriteiten opgesteld voor beleid dat bijdraagt aan psychische gezondheid.

Meest ideaal zou volgens de EFPA zijn als deze prioriteiten onderdeel worden van een samenhangende strategie in Europa. Binnen Nederland is hiermee een begin gemaakt met het programma ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal!‘ waar het NIP ook bij aangehaakt is.

De reactie van de EFPA: 7 prioriteiten voor beleid

  1. Mentale gezondheid moet een onderdeel zijn van al het EU-beleid en naar behoren worden gefinancierd.
  2. Mentale gezondheid moet een centraal onderdeel zijn van elk beleid in maatschappelijke crises en de angsten en zorgen die deze met zich meebrengen, zoals de oorlog in Oekraïne of de effecten van klimaatverandering.
  3. De EFPA vraagt de Europese Commissie om met een toekomstig initiatief de EU-lidstaten te stimuleren om ideeën en goede praktijken uit te wisselen, om zo van elkaar te leren over de aanpak van geestelijke gezondheidszorg. De EFPA onderstreept daarbij de aanbeveling van de WHO om geestelijke gezondheidszorg te hervormen van een ziekenhuisgericht perspectief naar een meer gemeenschapsgericht perspectief.
  4. Mentale gezondheid op het werk hoort een centrale rol te krijgen in het initiatief van de Europese Commissie voor bevordering van mentale gezondheid. EFPA verwijst daarbij als voorbeeld naar H-work, een Europees project om mentale gezondheid en welzijn op het werk te bevorderen, waarin ook Nederland participeert. Hierin wordt gebruikt gemaakt van het IGLO-model met interventies op Individueel, Groeps-, Leiderschaps- én Organisatieniveau. Ook het NIP zet in op een aanpak op deze vier niveaus. Zie bijvoorbeeld onze paper over de aanpak van burnout klachten.
  5. Mentale gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de uitdagingen door klimaatverandering.
    Een groot deel van de kinderen en jongeren maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Het is belangrijk dat daarvoor ondersteunende programma’s voor hen komen. Het NIP zet zich in voor het gebruik van science-based psychologische kennis over klimaatgerelateerde gedragsverandering met de expertgroep klimaat- en gedragsverandering. Ook draagt het NIP bij aan de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in bredere zin, onder meer met de expertgroep schoolpsychologen mentale gezondheid.
  6. De opleiding voor professionals werkzaam voor mentale gezondheid moet gebaseerd zijn op een erkende standaard en op passende wijze bekostigd worden. Vanuit het NIP geldt als norm voor vakbekwaamheid voor psychologen minimaal een 6-jarige WO-opleiding, en het NIP zet zich in om dat voor alle domeinen mogelijk en betaalbaar te maken.
  7. Alle Europese burgers moeten hun leven lang gelijke toegang hebben tot passende geestelijke gezondheidszorg. Dit geldt zowel voor het voorkomen van mentale problemen als voor het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn. Ook de mogelijkheden en uitdagingen van digitalisering moeten afgewogen worden in dit proces van gelijke toegang. Psychologen moeten als een vanzelfsprekendheid gezien worden binnen het gezondheidszorgsysteem.

EFPA
De EFPA is de Europese koepel van psychologieverenigingen. Het NIP is als grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland lid van EFPA namens Nederland. De EFPA heeft 37 lidverenigingen die gezamenlijk 300.000 psychologen vertegenwoordigen. De executive council vormt het dagelijks bestuur dat wordt aangesteld en gecontroleerd door de General Assembly. Het NIP heeft daar een plaats in en is jaarlijks aanwezig bij de algemene vergadering. Wil je deelnemen aan het Europees Congres van Psychologen dat de EFPA organiseert? Je kunt je als NIP-lid met korting aanmelden.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 871 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail