Eerste inzichten van een ‘verkennend gesprek’ bij mensen met psychische klachten

Facebooktwitterlinkedinmail

11 oktober 2023 – Een verkennend gesprek met mensen die psychische klachten ervaren kan veel opleveren. Maar hoe pak je dit goed aan en wat is in zo’n gesprek belangrijk? Verschillende initiatieven die met zo’n verkennend gesprek zijn gestart delen hun inzichten.

In 2025 is voor iedereen in Nederland die kampt met psychische klachten een vorm van het ‘verkennend gesprek’ beschikbaar. Dit is onderdeel van de recente afspraken die gemaakt zijn tussen huisartsen, ggz en sociaal domein in het kader van het integraal zorgakkoord (IZA). In de aanloop naar landelijke implementatie wordt op diverse plekken al geëxperimenteerd. Door het Waardenetwerk Volwaardig burgerschap, waar movisie onderdeel van is, zijn nu de eerste inzichten gebundeld in de rapportage ‘Een verkenning van het verkennend gesprek’.

Het verkennend gesprek is een gesprek voor mensen die psychische klachten ervaren, die mogelijk samenhangen met problemen op andere levensdomeinen. Denk aan eenzaamheid, werkloosheid of schulden. In het gesprek wordt verkend wat iemand nodig heeft om de klachten te verhelpen. Dit zou bijvoorbeeld hulp kunnen zijn van informele zorg, hulp uit het sociaal domein, een zelfregie of herstelinitiatief, de ggz of wellicht een combinatie. Het blijkt dat in sommige gevallen het verkennend gesprek zelfs voldoende perspectief biedt aan mensen om geen verdere ondersteuning nodig te hebben.

In het waardenetwerk Volwaardig Burgerschap hebben een aantal reeds gestarte initiatieven met elkaar gereflecteerd op de eerste bevindingen. Thema’s die onder meer aan bod zijn gekomen zijn de rol en het belang van ervaringsdeskundigheid en de inhoud van een verkennend gesprek. Deze inzichten zijn gebundeld in de rapportage ‘Een verkenning van het verkennend gesprek’ en zijn bedoeld om startende praktijken te helpen en te inspireren.

De rapportage is hier te downloaden (Pdf) >>>

Bron: movisie.nl

Dit bericht is 1633 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail