‘Een eetstoornis heb je nooit alleen’

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juni 2023 – Over eetstoornissen zijn veel aannames die niet kloppen. Een eetstoornis is een ernstige ziekte, maar hij is te behandelen, stellen kinder- en jeugdpsychiater Gwen Dieleman en psychotherapeut Suzanne van ’t Hof van Erasmus MC Sophia. 

Dieleman: ‘Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van eetstoornissen, omdat ze alleen de extreme beelden uit de media kennen.’ Van ‘t Hof vult aan: ‘Het is ook belangrijk te vertellen dat een eetstoornis weliswaar ernstig is, maar in veel gevallen goed te behandelen.’

Veel soorten
Eetstoornissen komen vaak voor onder jongeren blijkt uit onderzoek: 1,4 procent van de 18 tot 24-jarigen heeft er ooit mee te maken gehad. Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij het bezig zijn met wel of niet eten veel invloed heeft op het dagelijks leven. Er zijn veel soorten eetstoornissen: van bijna niks eten tot juist heel veel in één keer, maar ook overmatig willen bewegen of braken.

Vooral tieners zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van een eetstoornis, zien Dieleman en Van ’t Hof. ‘Het is een levensfase met veel veranderingen: ze zijn net in de puberteit, op zoek naar wie ze zijn en vergelijken zichzelf met anderen. Soms leidt dit er toe dat jongeren geleidelijk een ander eetpatroon ontwikkelen. Dat begint vrij onschuldig, maar als je kwetsbaar bent kan het steeds erger worden. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een eetstoornis, zoals psychische, sociaal-culturele en genetisch-biologische factoren.’

‘Praat erover, dat is onze belangrijkste boodschap’
In het Sophia helpt een gespecialiseerd team jongeren met een eetstoornis. Tijdig signaleren, het probleem serieus nemen en hulp zoeken is belangrijk volgens Van ’t Hof. ‘Hoe sneller je start met de juiste behandeling, hoe meer schade voorkomen kan worden en hoe groter de kans op herstel.’

Stigma doorbreken
Dieleman en Van ’t Hof hopen het stigma op eetstoornissen te doorbreken en bewustwording te creëren.  Een eetstoornis heb je nooit alleen, en die behandel je niet alleen. Daar heb je je naasten bij nodig. Praat erover. Dat is onze belangrijkste boodschap.’

Meer info
Wil je meer weten over eetstoornissen? Bezoek de website van de patiëntenvereniging of firsteetkit van medisch professionals. De signalenkaart van Stichting Kiem kan helpen bij vroegtijdige signalering.

Bron: amazingerasmusumc.nl

Dit bericht is 1088 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail