Expertisecentrum Digitalisering, digitalisering, sterk door werk, benzodiazepinen, psychische variatie, online therapie, online haat, dialyse-patiënten, zelfmoordpreventie, informatieveilig gedrag , WRR, schermgebruik, online pesten, dialyse-patienten,

4 maart 2024 –  Hoe kunnen zorgorganisaties hun processen succesvol digitaliseren? In de praktijk blijkt dit een lastig vraagstuk. Maar het is een belangrijk deel van de oplossing om de zorg ook voor de toekomst beschikbaar te houden. Daarom start vandaag het platform Digizo.nu. Opgericht om zorgorganisaties te helpen bij het digitaliseren van processen. Bewezen…

20 april 2017 – Slimme inzet van digitale zorg maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Toenemende eisen vanuit klant, zorgverzekeraar en overheid vergroten de noodzaak voor aanbieders om een omslag te maken naar volwaardige digitale zorgverlening. Voor investeringen in nieuwe digitale toepassingen is snellere afbouw van specialistische GGZ-zorg nodig. Alleen dan kunnen…