20 april 2017 – Slimme inzet van digitale zorg maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Toenemende eisen vanuit klant, zorgverzekeraar en overheid vergroten de noodzaak voor aanbieders om een omslag te maken naar volwaardige digitale zorgverlening. Voor investeringen in nieuwe digitale toepassingen is snellere afbouw van specialistische GGZ-zorg nodig. Alleen dan kunnen…