De NZa mag verder met verzamelen van ggz-data

Facebooktwitterlinkedinmail

3 november 2023 – Om mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben zo snel mogelijk te helpen en zorgaanbieders een passende vergoeding te bieden is de gegevensuitvraag voor de zorgvraagtypering erg belangrijk. De actiegroep Vertrouwen in de ggz heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de uitvraag en verwerking van deze ggz-data te stoppen.

De rechtbank heeft gezegd dat er op dit moment onvoldoende reden is om dit te verbieden. De uitspraak van de rechtbank maakt dat de NZa met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals verder kunnen werken aan een toegankelijke ggz waar mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er loopt nog een bodemprocedure waarin de rechter de data-uitvraag verder onderzoekt.

Inzicht in de sector
De ggz staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave. Er zijn lange wachttijden en we zien dat mensen met een complexe zorgvraag het langste wachten. In nauwe samenwerking met het zorgveld is het zorgprestatiemodel op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. In dit nieuwe bekostigingsmodel speelt de zorgvraagtypering een belangrijke rol. Met de zorgvraagtypering brengen we in kaart hoeveel zorg bepaalde groepen patiënten nodig hebben. De gegevens die de NZa ontvangt, gebruiken ze om zicht te krijgen op de zorgvraag op groepsniveau en niet van individuele patiënten. Met dit inzicht kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken om ervoor te zorgen dat de mensen die de zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen. Zo kan de schaarse zorg het beste worden ingezet.

Waarborgen privacy
De NZa gaat zorgvuldig om met de aangeleverde gegevens. Zo worden de gegevens aangeleverd zonder persoonlijke kenmerken. Ook worden de gegevens gescheiden bewaard van andere gegevens die de NZa heeft. Slechts een paar personen hebben toegang tot de ggz-data en deze wordt binnen twee jaar verwijderd. Op basis van de data en met de genomen voorzorgsmaatregelen kan de NZa niet zien wie zorg gebruikt. En ook niet om hoeveel en welke zorg het gaat. De NZa gebruikt de dataset alleen voor het verbeteren van de zorgvraagtypering en de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 1131 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail