Cognitieve training na ketamine tegen depressie; één en één is drie?

Facebooktwitterlinkedinmail

18 oktober 2022 –  Onderzoek naar ketamine en esketamine als behandeloptie bij patiënten die niet goed hebben gereageerd op eerdere antidepressievebehandeling, heeft de afgelopen jaren een snelle opmars gemaakt. Ook de klinische toepassing in Nederland heeft een vlucht genomen nu esketamine neusspray sinds ruim een jaar wordt vergoed uit het basispakket, bij een selecte groep patiënten die een groot deel van het biologische behandelprotocol doorlopen heeft.

Het middel is veilig, bijwerkingen worden redelijk verdragen en behandelresultaten zijn positief met matige effectgroottes in therapieresistente patiënten. Wat ketamine uniek maakt in de behandeling van depressie is de doorgaans snelle werking (binnen één dag), met de dagen erop volgend een langzame afname van het effect van een enkele toediening. Het achterliggende mechanisme is niet geheel duidelijk, maar enkele hypotheses zijn die van de toename van intrasynaptische brain derived neurotophic factor (BDNF), neuroplasticiteit en vrijkomen van glutamaat. Die toegenomen neuroplasticiteit zou het mogelijk maken om snel andere gedachtepatronen aan te leren, en kan leiden tot minder pessimisme bij depressieve patiënten .

Een studie die in september jl. gepubliceerd is in de American Journal of Psychiatry beschrijft een manier om optimaal gebruik te maken van die mogelijkheid tot aanleren van nieuwe patronen.

Lees het uitgebreide artikel van De Jonge Psychiater

Dit bericht is 1586 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail