Langdurige PTSD-symptomen ondermijnen zelfredzaamheid

Facebooktwitterlinkedinmail

3 november 2017 – Naarmate slachtoffers zelfredzamer zijn, hebben zij gedurende de eerste maanden na het meemaken van een schokkende gebeurtenis minder posttraumatische stress (PTSD)-symptomen. Maar op de langere termijn gaan PTSD-symptomen de zelfredzaamheid van slachtoffers juist ondermijnen, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Als ernstige PTSD-symptomen blijven aanhouden, is behandeling geboden. Behandeling heeft namelijk een gunstig effect op zelfredzaamheid.

Voor deze studie, naar zelfredzaamheid na traumatische gebeurtenissen, is gebruik gemaakt van gegevens van 8000 Nederlanders. Slachtoffers die 1 tot 2 jaar geleden een traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt, vulden 3 maal een uitgebreide vragenlijst in over vooral hun posttraumatische stressklachten en zelfredzaamheid.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat zelfredzaamheid en PTSD klachten elkaar op de langere termijn negatief gaan beïnvloeden, in tegenstelling tot de eerste maanden na een traumatische gebeurtenis. In die eerste fase beschermt zelfredzaamheid tegen PTSD-symptomen, maar ondermijnen PTSD-symptomen de zelfredzaamheid nog niet. Na 1 tot 2 jaar ondermijnen aanhoudende PTSD-symptomen de zelfredzaamheid dus wel. In eerder onderzoek is eenzelfde patroon gevonden wat betreft sociale steun: in eerste instantie beschermt sociale steun tegen PTSD-symptomen, maar later gaan PTSD-symptomen de sociale steun ondermijnen.

Adequate hulpverlening
De resultaten zijn van belang voor de hulpverlening aan slachtoffers. Door langdurige en aanhoudende PTSD-symptomen ontstaat een negatieve spiraal die doorbroken kan worden door adequate hulpverlening.

Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Social Science & Medicine (1) en uitgevoerd door dr. Mark Bosmans (ReflecT) en prof. dr. Peter van der Velden (INTERVICT) van Tilburg University. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp.

(1) Bosmans M.W.G., van der Velden P.G. (2017). Cross-lagged associations between posttraumatic stress symptoms and coping self-efficacy in long-term recovery: A four-wave comparative study. Social Science & Medicine, 193, 33-40.

Bron: persbericht

Dit bericht is 10117 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail