21 februari 2017 – Gemeenten deden in 2016 voor het eerst op grond van de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek. Op basis van de uitkomsten liet het ministerie van VWS een landelijke rapportage maken. Hieruit blijkt dat de meeste gebruikers van jeugdhulp positieve ervaringen hebben met de ondersteuning door gemeenten. Cebeon maakte de  rapportage. Vanwege de onderlinge…