Betrek ervaringskennis voor betere psychische gezondheid en zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2024 – Steeds meer mensen kampen met psychische klachten. De helft van alle Nederlanders krijgt hier in het leven mee te maken. Om de mentale gezondheid in Nederland écht te verbeteren, moeten we werken aan het voorkómen van klachten, aan het behandelen van klachten en aan goede zorg en steun als klachten niet meer verdwijnen. Op alle drie de fronten loopt de huidige aanpak vast. Zet daarbij ervaringskennis in. 

MIND doet namens alle Nederlanders een dringende oproep aan Kamerleden, ministers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere partijen: ga beter samenwerken en écht luisteren naar elkaar. Zet wantrouwen om in vertrouwen en bovenal: betrek de ervaringskennis van patiënten/cliënten en naasten beter bij de oplossingen.

Betere toegang tot behandeling
Tot onze grote schrik zijn de wachttijden voor de ggz weer toegenomen en is de lijst met het aantal wachtenden nog langer geworden. In december 2023 stonden 97.450 mensen op een wachtlijst voor ggz. Inmiddels zijn de te lange wachtlijsten in de ggz al bijna 10 jaar bekend. Allerlei partijen en organisaties zijn druk bezig met pogingen om het wachttijdenprobleem op te lossen. De resultaten van regionale taskforces blijven ondanks jarenlange inspanning achter. MIND roept op om ervaringskennis meer en gelijkwaardig te betrekken bij het vinden van oplossingen.

Suïcidepreventie door open gesprek

Een goed toegankelijke ggz is een essentieel onderdeel van suïcidepreventie. Dit zou wat MIND betreft samen moeten gaan met meer openheid over suïcidale gedachten in ggz-behandelingen en op plekken bij mensen in de buurt. Wij pleiten voor een landelijk dekkend netwerk van inloopvoorzieningen waar mensen over de dood kunnen spreken. Zelfregie- en herstelinitiatieven waar vanuit ervaringskennis al openheid en ruimte is om te spreken en te luisteren, kunnen deze rol vervullen. De infrastructuur van deze herstelcentra bestaat al en moet wat MIND betreft verder worden versterkt en uitgebouwd.

Langdurige ggz voor wie dat nodig heeft 

Voor MIND is het belangrijk dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij is het van essentieel belang dat de WLZ-ggz beschikbaar blijft voor de cliënten voor wie dit van levensbelang is. De inspanningen vanuit de sector en MIND om het aantal aanvragen te beperken tot juist deze doelgroep hebben effect en daar is MIND blij mee. Ook hier vragen we om cliënten en naasten te blijven betrekken zoals bij mogelijke wetswijzigingen.

Doorpakken met preventieve aanpak

Om het aantal mensen met psychische klachten terug te dringen, is voorkómen van klachten essentieel. MIND is positief over de preventieve en integrale aanpak ‘Mentale gezondheid van ons allemaal’ maar mist tot op heden zichtbare impact. Het bereik lijkt zeer beperkt te zijn en het programma voor de mentaal gezonde online omgeving staat nog aan het begin. MIND is bezorgd dat vooral kennisinstituten aan zet zijn om dit programma vorm te geven en pleit voor meer actie en zichtbare beweging. Daarnaast zien we dat het landelijk dekkend netwerk voor inloopvoorzieningen voor jeugdigen meer regie vanuit de landelijke overheid en een stevigere financiële impuls nodig heeft.

De brief van MIND aan de Tweede Kamer voor het ggz-debat op 11 april 2024 (pdf)

Bron: persbericht

Dit bericht is 497 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail