Benchmarkrapport: verslechterde financiële positie van top 10 GGZ-organisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

16 juni 2023 – Ofschoon in 2022 de top-10 GGZ-organisaties verder groeide, daalde het resultaat door toegenomen uitbestede, personele en overige kosten. Drie instellingen waren verlieslatend. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren, waarin de financiële positie van de instellingen over de jaren gestaag verbeterde. Daarmee is het belangrijkste aandachtspunt resultaatherstel. Dit blijkt uit het benchmarkrapport opgesteld door Adstrat.

De opbrengsten van de top-10 GGZ-organisaties groeiden in 2022 in lijn met voorgaande jaren verder met 3,3 procent. Dit kwam voornamelijk door tariefaanpassingen en een groter aandeel uitbesteed werk, want het aantal eigen medewerkers in loondienst bleef nagenoeg gelijk. De opbrengstenontwikkeling varieerde niettemin sterk onder de instellingen. Zo groeide Pro Persona met 5,7 procent en kromp Altrecht met 8,6 procent. In het algemeen stegen de kosten vorig jaar sneller dan de opbrengsten. Het netto resultaat nam af van 2,4 naar 0,1 procent, waarmee de bedrijfsvoering gemiddeld genomen ternauwernood kostendekkend was. De belangrijkste redenen voor het gedaalde resultaat was de toename van de uitbestede, personele en overige kosten. De instellingen Altrecht, Dimence en Lentis waren in 2022 verlieslatend.

Adstrat deed de financiële benchmark voor de zevende keer. Het doel van de vergelijking is om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële gezondheid van de grotere GGZ-instellingen. De benchmark over 2022 bestond uit de 8 instellingen Parnassia, Altrecht, Arkin, Lentis, Altrecht, Pro Persona, GGz Centraal, Dimence en GGzE, omdat Rivierduinen en GGNet bij het verstrijken van de termijn op 1 juni nog geen jaarrekening hadden gedeponeerd. Hoewel uitkomsten tussen instellingen verschilden, maakt de benchmark de trendbreuk met voorgaande jaren duidelijk waarin de instellingen gaandeweg juist hun financiële positie verbeterde. De benchmark wijst voor de meeste GGZ-organisaties op resultaatherstel als belangrijkste aandachtpunt om de komende jaren de continuïteit van de zorgverlening aan patiënten te blijven waarborgen.

Gérard Brockhoff, partner bij Adstrat, is niet verrast door de uitkomsten. De zorgorganisaties ervaren de gevolgen van het zorgakkoord en zorgprestatiemodel in de GGZ-sector, dat zorgt voor veranderingen en onzekerheden in de bedrijfsvoering. Ook ijlt de Coronapandemie nog na in het ziekteverzuim onder medewerkers en zijn vorig jaar de kosten zoals van salarissen en energie harder gestegen. “Na de gestage verbetering van de financiële positie in de afgelopen jaren is door de ontwikkelingen het resultaat in 2022 scherp gedaald en hebben de meeste top-10 GGZ-organisaties vorig jaar ingeteerd op hun reserve. Dat is niet houdbaar. Daarmee is de belangrijkste prioriteit voor de GGZ-instellingen resultaatherstel voor een kostendekkende zorgverlening aan patiënten met ruimte om te investeren in e-health en huisvesting en schulden verder af te bouwen.”

Volgens Brockhoff moet een resultaatherstel zich op basis van de benchmark vooral richten op betere vergoeding voor de zorgverlening in combinatie met een betere kostenbeheersing van uitbesteed werk, personele kosten en overige kosten. Voor een betere vergoeding moeten de instellingen in gesprek met de zorgverzekeraar, voor de kostenbeheersing zijn zij zelf aan zet. “Een belangrijke rode draad in het resultaatherstel is de kostenontwikkeling van personeels- en energiekosten, vooral voor instellingen in regio’s waar de arbeidsmarkt bovengemiddeld krap is en die meer dan andere intramurale voorzieningen voor patiënten hebben.” Dat is voor de GGZ-organisaties een lastig vraagstuk, omdat het niet aannemelijk is dat de krapte op de arbeidsmarkt en de energieprijzen binnen afzienbare tijd structureel zullen verbeteren.”

Bekijk hier het Benchmark rapport GGZ Adstrat 2022. (Pdf)

Bron: persbericht

 

 

Dit bericht is 2003 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail