gz-psychologen

17 januari 2023 – De kans is groot dat er vanaf 2024 fors meer GZ-psychologen worden opgeleid. Op 11 januari heeft het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan het Capaciteitsplan 2024-2027 goedgekeurd en aangeboden aan de ministers van OCW en VWS. In het Capaciteitsplan staat o.a. het advies om in de komende jaren jaarlijks 1885 GZ-psychologen op…

gz-psychologen, opleidingsplekken

2 oktober 2021 – Het NIP, de NVGzP, P3NL, de LVVP, Actiz, VGN en de Nederlandse ggz hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor GZ-psychologen. Dat doen ze aan de vooravond van het Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’. De samenwerkende organisaties onderstrepen in de gezamenlijke brief…