Accountantskosten in de zorg lopen op tot 100 miljoen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 december 2019 – De accountantskosten in de zorgsector laten in 2018 over de hele linie een lichte stijging zien (+1,5%) ten opzichte van 2017 en komen uit op ruim € 96 miljoen. Gemiddeld komt dat neer op € 121.000 per instelling.

Wat opvalt is dat de kostenstijging fors verschilt per deelsector. Voor ziekenhuizen is de stijging beperkt tot +0,2 procent, terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen de kosten zien dalen (-0,8%). Maar GGZ-organisaties (+2,8%) en instellingen in de gehandicaptenzorg (+7,7%) zijn juist veel meer kwijt.

Dat de uitgaven aan accountants onverminderd hoog blijven, komt onder andere door de extra financiële verantwoording die de verschillende contractpartijen (zoals zorgkantoren en gemeenten) eisen en de controle van declaraties in de GGZ. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Marlyse-Research van 794 gepubliceerde jaarverslagen van de vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over 2018.

De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 95% van de totale omzet in de vier deelsectoren. Net als in 2017 is er sprake van een toename in controlewerkzaamheden voor onder andere de jaarrekening (+2,8%). Opvallend is wel dat zorgorganisaties minder terughoudend zijn geworden in het laten uitvoeren van andere diensten dan de controles. Dit is terug te zien de stijging van de overige niet-controlediensten (+9,1%). De overige controlewerkzaamheden en fiscale advisering laten een daling zien van respectievelijk -5,2% en -2,3%.

Omzet ziekenhuizen maakt prijsverschil ‘cure’ en ‘care’
In 2018 is door zorgorganisatie gemiddeld € 121.000 uitgegeven aan accountancy: dat is € 1,57 per € 1.000 omzet. In de care-sector (GGZ, gehandicaptenzorg, VVT) zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de cure-sector (ziekenhuizen en revalidatiecentra). Vanwege de hogere omzet van ziekenhuizen betaalt deze laatste groep slechts € 0,94 per € 1.000 omzet. De kosten voor accountants voor de overige deelsectoren liggen een stuk hoger. In de VVT zijn de kosten € 2, de gehandicaptenzorg € 1,64 en in de GGZ € 2,66 per € 1.000 omzet. Opvallend is dat de GGZ-instellingen die actief zijn in de jeugdzorg veruit het meeste betalen: € 3,60 per € 1.000 omzet tegenover € 2,45 per € 1.000 omzet voor de resterende GGZ-instellingen. Dit is terug te leiden naar de lastige financiële situatie  vanwege de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Dominante positie ‘big four’ neemt verder af
De toenemende marktwerking in de zorg laat ook bij accountants steeds meer zijn sporen na. Als er gekeken wordt naar de totale omzet in de zorgsector zijn de ‘big four’ nog steeds koploper. PWC en EY zijn samen de grootste met elk iets meer dan € 20 miljoen ‘zorgomzet’. Daarna volgt KPMG met € 16 miljoen en Deloitte met € 12 miljoen. Het marktaandeel van de vier grootste accountantskantoren daalt in 2018 echter naar 73% waar dit in 2017 en 2016 nog respectievelijk 76% en 81% was. Ook het aantal klanten in de sector die de vier grote internationale accountancykantoren EY, PWC, KPMG en Deloitte bedienen is voor het vierde jaar op rij aan het dalen. In 2018 bedienen de ‘big four’ samen 39% van de totale sector tegenover 45% in 2017, 54% in 2016 en 61% in 2015.

Tegelijkertijd stijgt het aandeel van de andere accountants voor het derde jaar op rij: 32% van de onderzochte deelsectoren is klant bij de overige accountantskantoren waar dit in 2017 en 2016 nog respectievelijk 27% en 18% was. Ruud Plu, bestuurder van Intrakoop, ziet een positieve ontwikkeling: “Dit is het tweede jaar op rij dat er sprake is van gemiddeld een beperkte stijging van de accountantskosten na de forse stijgingen van de jaren daarvoor. Tegelijkertijd zie je dat in de GGZ en gehandicaptensector de kosten wel hard stijgen, onder meer door extra controles. De hoop is dat we de inspanningen om de zorg minder bureaucratisch te maken, ook terugzien in een daling van de accountantskosten zoals in de ziekenhuizen.”

Het rapport Jaarverslagenanalyse 2018 accountancykosten zorgsector  (Pdf)

Bron: persbericht

Dit bericht is 2168 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail