Aanjaagteam gaat aan de slag voor politieke ambtsdragers met een beperking

Facebooktwitterlinkedinmail

30 maart 2022 – De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en blijven, is vaak hoog. Daarom is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot een aanjaagteam met ambassadeurs ingesteld, die de deelname van politieke ambtsdragers met een beperking moet bevorderen. Deze ambassadeurs gaan de komende tijd hun eigen ervaringen gebruiken om de politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 % een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15 % van de Nederlandse bevolking geldt. Om hier verandering in te brengen, is het ‘Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking’ opgesteld, met als doel mensen met een beperking voor wat betreft de uitoefening van politieke functies in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder beperking.

Politieke ambtsdragers als rolmodel
Uit gesprekken met mensen die zich voor het openbaar bestuur willen inzetten, blijkt dat er behoefte is aan voorbeelden van politiek ambtsdragers met een beperking, zoals gemeenteraadsleden, wethouders of statenleden. Rolmodellen kunnen de interesse en participatie in politiek en bestuur van de doelgroep versterken en bevorderen.

Minister Hanke Bruins Slot: ‘Het is belangrijk dat iedereen die dat wil mee kan doen aan politiek en bestuur. Voor mensen met een beperking is dat geen vanzelfsprekendheid. Mooi dat Marleen Sanderse, Arjan Koerts, Tjarda Struik en Rob van den Hoek zich vanuit hun eigen ervaring hiervoor willen gaan inzetten.’

De leden van het aanjaagteam zetten zich de komende periode als ambassadeurs in om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken. Dit doen zij door mensen met een beperking te ondersteunen bij politiek actief worden, maar ook door gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren om zich toegankelijk op te stellen en passende vormen van ondersteuning te bieden.

Het aanjaagteam bestaat uit 4 leden:

Marleen Sanderse; burgemeester van Hattem.
Arjan Koerts; Statenlid provincie Utrecht.
Tjarda Struik; raadslid gemeente Zeist.
Rob van den Hoek; lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bron: politiekeambtsdragers.nl

Dit bericht is 1806 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail