18 miljoen om baankansen van mensen met psychische kwetsbaarheid te vergroten

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juli 2021 – Het kabinet trekt 18 miljoen uit om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Een mijlpaal voor de samenwerkende partijen van het convenant Sterk door Werk 2021-2024, want hiermee kan het convenantproject Hoofdzaak Werk maar liefst 2300 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) realiseren. Zo krijgen 2300 mensen met een psychische kwetsbaarheid die nu een uitkering ontvangen en thuis zitten de kans om onder begeleiding een baan te vinden die bij hen past en waarbij zij hun talenten kunnen benutten en inzetten.

Meer mensen dus die kans maken op duurzaam werk. En precies dat is het belangrijkste speerpunt van de convenantpartijen ggz Nederland, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Mensen met Mogelijkheden, Valente, Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland die hun krachten bundelen om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk toe te leiden en aan het werk te houden. Deze samenwerking startte in het convenant Samen werken aan wat werkt! 2018-2021 en wordt voortgezet met het nieuwe convenant Sterk door Werk. Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars, is nieuw aangesloten als partner bij deze samenwerking.

WIN-WIN-WIN
Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, hun mentale gezondheid neemt toe, gaan uit de uitkering, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op.

Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Het bundelen van de krachten in het convenant Sterk door Werk begint zijn vruchten af te werpen. De verschillende partijen uit de domeinen zorg Werk & Inkomen weten elkaar steeds beter te vinden. En ook vanuit het werkgeversperspectief is de afgelopen jaren meer focus gekomen op psychische kwetsbaarheid en de rol die de werkgever daarbij kan spelen. Nu is het moment daar dat het nieuwe convenantproject Hoofdzaak Werk met de financiële steun van het kabinet concrete trajecten kan uitvoeren met als doel duurzame plaatsingen. De convenantpartijen van Sterk door Werk stellen zich samen ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen.

Voor meer informatie kijk op www.sterkdoorwerk.nl 

Bron: samensterkzonderstigma.nl

Dit bericht is 2238 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail