Zorgprestatiemodel voor nieuwe bekostiging in ggz en forensische zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

29 september 2020 – Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019 en 2020 samen verder uit in het programma Zorgprestatiemodel. In 2021 kijken we of alles voor iedereen goed werkt.

Bent u cliënt in de ggz of fz? Dan hoeft u niets te doen. Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren.

De huidige bekostiging
Een afspraak bij de psycholoog. Een gedwongen opname. Online verslavingszorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) zijn heel divers. Dat zie je terug in de bekostiging.

In de basis-ggz is de bekostiging gekoppeld aan ‘patiëntprofielen’. Gespecialiseerde ggz wordt betaald via ‘diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s). Als iemand lang wordt opgenomen, gelden zorgzwaartepakketten (zzp’s). En voor forensische zorg zijn er diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s).

Wat zijn de knelpunten?
Verschillende soorten bekostiging, die zorgen voor veel administratie. En er zijn meer nadelen. De bekostiging sluit vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk krijgt. Eenvoudige zorg kan zo te duur zijn, terwijl de vergoeding voor complexe zorg soms weer te laag is. Daar komt bij: veel zorgverleners moeten hun behandeltijd vastleggen. Dat kost tijd die zij niet aan zorg kunnen besteden.

Door de lange looptijd van dbc’s en dbbc’s duurt het lang voordat de zorgnota kan worden verstuurd. Dat is lastig voor patiënten, als ze achteraf nog eigen risico moeten betalen. En voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, als er bij de controle van de nota iets mis blijkt te zijn. De bekostiging zorgt zo voor problemen bij het opstellen van jaarrekeningen. De totale zorguitgaven in een jaar zijn daardoor pas laat duidelijk.

Niet langer geschikt
Samen met alle betrokkenen vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom dat de huidige bekostiging niet langer geschikt is. Voor een toekomstbestendige ggz en fz is een nieuwe bekostiging nodig.

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Wat zijn de voordelen?
Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud.De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie. We noemen die 10 goede eigenschappen ontwerpcriteria.

Overgang
De overgang van de huidige naar de nieuwe bekostiging is al zichtbaar in de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De uitgaven voor ggz in 2021 zijn 1,25 miljard lager geraamd. De verlaging is een administratief gevolg van het afsluiten van de oude bekostiging op 31 december 2021. Doordat de zorgprestaties straks sneller kunnen worden afgerekend, worden de uitgaven vanaf 2022 op een andere manier berekend. Per saldo is er niet minder geld voor zorg beschikbaar. 

Waar vind u meer informatie over het zorgprestatiemodel?
Meer informatie over wat het zorgprestatiemodel inhoudt vindt u op deze website. Nog niet alles is bekend, want in 2019 en 2020 wordt het model nog uitgewerkt.In het advies van de NZa vindt u de hoofdlijnen van het model. Bij planning kunt u zien hoe het staat met de uitwerking van die hoofdlijnen tot een bruikbaar zorgprestatiemodel.

Bron: zorgprestatiemodel.nl

Dit bericht is 3380 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail