Zorg voor kwetsbare jongeren onder druk; hoogspecialistische jeugdzorg loopt vast

Facebooktwitterlinkedinmail

11 november 2021 – De meest kwetsbare jongeren dreigen de dupe te worden van het huidige jeugdzorgstelsel. Hun meervoudige, ernstige problematiek, die diep ingrijpt in hun leven en ontwikkeling, vraagt om passende zorg. Voor het leveren van die zorg is voldoende schaalgrootte, diversiteit en specialistische expertise nodig, inclusief een landelijke financier. Anders komt de continuïteit van ondersteuning voor deze groep nog verder onder druk te staan en dreigt afkalving van belangrijke voorzieningen. 

Zes aanbieders van hoogspecialistische jeugdzorg, iHUB, Koraal, Pactum, Pluryn, ’s Heeren Loo en Youz slaan de handen ineen en dragen bij aan een oplossing. Dit doen zij in het belang van de kwetsbare jongeren die zij ondersteunen en vanuit een gezamenlijke maatschappelijke plicht om passende jeugdzorg te bieden en tegelijkertijd de kosten ervan te matigen.

De zes betrokken aanbieders dringen er bij de formerende politieke partijen op aan om hun oplossing voor de hoogspecialistische jeugdzorg mee te nemen in hun regeerakkoord.

Van laatste redmiddel naar direct passende zorg

Op dit moment wordt hoogspecialistische jeugdzorg nog vaak gezien als ‘laatste redmiddel’, waarin jongeren terecht komen wanneer andere, vaak lichtere vormen van zorg niet afdoende blijken. Uitstel van passende zorg leidt echter tot extra schade aan jongeren en gezinnen. Het is een van de oorzaken dat de zorgvraag in complexiteit toeneemt. Het is noodzakelijk om direct tot passende zorg te komen, door in het voorveld een goede inschatting van de benodigde zorg te maken en door de inzet van passende expertise. Hoogspecialistische jeugdzorg speelt een belangrijke rol in het bieden van deze ‘passende zorg’. Door eerder en op de juiste manier te helpen, zijn deze jongeren beter af. De samenleving is op termijn goedkoper uit, omdat er niet eerst van alles wordt uitgeprobeerd, terwijl het ondertussen steeds slechter gaat met de jongeren.

Landelijke financier

De zes aanbieders pleiten daarnaast voor een landelijke financier van hoogspecialistische zorg. Deze financier contracteert op landelijke schaal en geeft daarmee richting aan de benodigde capaciteit. Ook stimuleert de financier met contractuele afspraken een lerende dynamiek in de sector, door aanbieders die beter werken en doelmatiger zijn, te belonen. De hoogspecialistische zorg gaat nog meer doen voor de hele sector, aan kennisontwikkeling en -deling op basis van praktijkinzichten, voorbeelden en good practices. Gemeenten betalen een deel van de daadwerkelijke kosten door jaarlijks een percentage van de kosten, die voor jongeren uit die gemeente worden gemaakt, af te dragen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2048 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail