13 juli 2017 – De wet Verplichte GGz, die in de plaats komt van de ‘dwangwet’  BOPZ zal niet eerder dan januari 2019 van kracht worden. De wetsvoorstellen voor de drie nieuwe wetten die met dwang te maken hebben, de WVGGz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg ‘vragen om een zorgvuldige…

18 oktober 2016 – In 2014 werden naar schatting ruim 8.300 personen met psychiatrische problemen met spoed gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling. Dit blijkt uit een rapport dat het Trimbos-instituut heeft opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Een gedwongen spoedopname gebeurt via een zogeheten lastgeving tot inbewaringstelling (IBS). Om een IBS…