Wereldwijd onderzoek onder werknemers: Nederlanders zijn het minst gestrest 

Facebooktwitterlinkedinmail

2 november 2023 – Nederlandse medewerkers zijn van alle werknemers wereldwijd het minst gestrest, zo blijkt uit onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de internationale zorgverzekeraar Cigna Healthcare. ‘Slechts’ 64% van de Nederlandse respondenten ervaart stress. In België, waar medewerkers het meest last hebben van stress, is dat 81%.  

Hoewel het aantal Europese werknemers dat zich gestrest voelt onder het wereldwijde gemiddelde ligt, wijst het onderzoek uit dat stressniveaus ook na de coronapandemie hoog liggen. Dat beeld is consistent in heel Europa. Nederlandse medewerkers ervaren met name relatief minder stress als het gaat om zorgen over de kosten van hun levensonderhoud, persoonlijke financiën en onzekerheid over de toekomst. Werknemers in ons land ervaren echter evenveel stress als in andere landen door een teveel aan werk.

Minder stress onder Nederlandse werknemers zegt niets over algehele mentale gezondheid.

  • Spiritueel-, familiair-, fysiek- en mentaal welzijn Nederlandse medewerkers ligt onder het Europese gemiddelde;
  • Stressniveaus van medewerkers liggen hoger bij vrouwen dan bij mannen, en hoger bij jongeren dan bij ouderen;
  • Nederlandse medewerkers zijn gewend aan hybride werken, thuiswerken of werken op afstand.

Het onderzoek toont ook aan dat vrouwen (80%) in Europa meer stress ervaren dan mannen (71%) en dat stress bijzonder leeftijdsgebonden is: jongere werknemers ervaren meer stress dan oudere werknemers. Tussen de 18-24 jaar ervaart 89% van de medewerkers stress, terwijl dat cijfer daalt naar 82% in de leeftijdscategorie 25-44 jaar en naar 68% in de leeftijdsklasse 45-59 jaar. Minder dan de helft van de 60+’ers ervaart stress (49%).

Dat Nederlandse medewerkers minder stress ervaren dan het hoge Europese en wereldwijde gemiddelde zegt niets over de algehele mentale gezondheid. Nederlandse werknemers scoren in Europa namelijk nog wel het hoogste cijfer (67.9) als het aankomt op vitaliteit, al ligt het Europese gemiddelde (66.3) dichtbij. Maar op andere aspecten die van invloed zijn op de algehele gezondheid doet ons land het beduidend minder goed. Zo is het slecht gesteld met Nederlandse medewerkers in vergelijking tot het Europese gemiddelde op het gebied van spiritueel (-9%), familiair (-8%), fysiek (-6%) en mentaal (-4%) welzijn.

“Ons meest recente onderzoek toont aan dat de algehele gezondheid een som is van talrijke factoren. Veel externe stressfactoren tasten ons mentale welzijn aan, wat leidt tot zorgwekkend hoge percentages van stress en burn-out. Onderzoeken naar het welzijn van mensen dienen rekening te houden met het grotere geheel: intellectuele en emotionele stimulatie, culturele en sociale connecties, financiële en fysieke zekerheid en natuurlijk gezondheid.”, Arjan Toor, CEO van Cigna Europe.

De moderne definitie van welzijn gaat verder dan alleen fysieke en mentale gezondheid. Het is een dynamisch begrip, dat resulteert uit de som van onze keuzes, de kwaliteit van onze relaties en de gezondheid van onze omgeving. De 2023 Vitality Study meet de algehele gezondheid daarom aan de hand van multidimensionale factoren. Het onderzoek brengt inzichten samen over hoe sociale, beroepsmatige, financiële, intellectuele, fysieke, spirituele, emotionele en omgevingsfactoren met elkaar samenhangen en ons concept van gezondheid herdefiniëren.

Het onderzoek gaat ook specifiek in op het mentale welzijn van medewerkers sinds veranderde werkomstandigheden als gevolg van corona. In dat opzicht hebben Nederlandse werknemers vergeleken met medewerkers in andere Europese landen weinig moeite met hybride werken en werkt een betrekkelijk groot deel van het personeelsbestand weleens thuis of op afstand (55%). Van alle landen wereldwijd is Nederland het land waar de meeste werknemers een thuiswerkregeling hebben (52%).

Dr. Stella George, Chief Medical Officer International Health bij Cigna Healthcare, voegt hieraan toe dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om werkplekken te creëren die hun medewerkers helpen om zich goed te ontwikkelen. Vaardigheden, zoals creëren van een veilige omgeving, het opbouwen van kennis en het kunnen omgaan met emoties, behoren tot de hoogste indicatoren van algehele vitaliteit van Nederlandse werknemers.

Belangrijkste vitaliteitsindicatoren voor Nederlandse werknemers

  • Ik heb plekken tot mijn beschikking waar ik altijd terecht kan en waar ik me veilig en goed voel (55%)
  • Ik heb de vrijheid en de mogelijkheid om mijzelf financieel te onderhouden (52%)
  • Ik hecht veel waarde aan het leren van nieuwe dingen en deze steeds beter te begrijpen (43%)
  • Ik voel dat ik in staat ben om mijn eigen emoties te controleren (40%)
  • Ik kan succesvol relaties opbouwen met anderen (39%)

Bron: persbericht

Dit bericht is 1547 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail