Wereldgezondheidsdag: aandacht voor depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2017 – Depressie wordt vaak gezien als weinig meer dan een neerslachtige periode, een gezond onderdeel van rouwverwerking of als een simpele dip, maar depressie is veel meer dan dat. Je hebt dan een langere periode last van meerdere problemen tegelijkertijd zoals slaapproblemen, moeheid of zelfmoordgedachten. Het  hebben van een depressie is een enorme uitdaging voor degene die het heeft en voor familie en naasten en heeft grote gevolgen.

Onbehandeld leidt depressie in veel gevallen tot een langdurig verlies in kwaliteit van leven. Depressie is nationaal één van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en is de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. Geschat wordt dat depressie jaarlijks bijna drie miljard euro kost aan directe en indirecte kosten. Depressie is de grootste veroorzaker van ziekteverzuim. Het daarom belangrijk dat ook werkgevers aandacht hebben voor deze aandoening. Maak psychische problemen bespreekbaar, zorg dat je signalen herkent en ondersteun herstel en terugkeer naar de werkvloer. Iets dat GGZ Nederland ook bepleit in het Manifest Betere Geestelijke Gezondheid.

Preventie en behandeling

Nog te weinig mensen worden op tijd geholpen. Meer aandacht is goed, zodat depressies op tijd herkend en behandeld kunnen worden. Hoewel ongeveer de helft van de mensen met depressie binnen drie maanden herstelt, ontwikkelt 15-20% een chronische depressie waar men langdurig (tot meer dan 20 jaar) periodiek last van houdt. Effectieve behandeling helpt niet alleen de hersteltijd te verkorten, maar beperkt ook het aantal mensen met langdurige depressie. Om deze redenen steunt GGZ Nederland het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

Wil je meer weten over depressie? Kijk op de website van MINDblue of van de campagne ‘Omgaan met depressie’.]

Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Wereldgezondheidsdag, 7 april 2017, stond in het teken van depressie.  

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3361 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail