Welzijn op Recept als oplossing bij psychische klachten?

Facebooktwitterlinkedinmail

10 juli 2020 – De uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot meer bezoeken aan de huisarts. In plaats van bijvoorbeeld medicijnen voor te schrijven, kan de huisarts in bepaalde situaties deze patiënten doorverwijzen naar een welzijnscoach. Dit wordt Welzijn op Recept genoemd. Voor zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten, zijn daarover nu een infographic en Q&A beschikbaar.

De infographic en Q&A zijn bedoeld voor degenen die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via de infographic inzicht in de manier van werken binnen het medisch en sociaal domein en hoe zij samenwerking kunnen stimuleren.

Oplossing
Soms ligt de oorzaak van psychische klachten bij zaken zoals eenzaamheid, schulden of werkloosheid. In die gevallen kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. De rol van patiënt verandert naar die van inwoner, waardoor de zorgvraag afneemt en het welbevinden van de persoon in kwestie toeneemt. Een belangrijke boodschap van de infographic is dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft. Deze aanpassingen gaan vooral over het inzicht in elkaars werkwijze. Dit is nodig om de juiste zorg op de juiste plek te blijven leveren; voor de zorgprofessionals is het goed om te weten wat er bij de sociaal werkers en het activiteitenaanbod nu anders en mogelijk is en vice versa. De Q&A bevat een toelichting op de aanpassingen.

welzijn op recept

Welzijn op Recept is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, Sociaal Werk Nederland, Zorgbelang Gelderland, InEen, VNG, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: zn.nl 

Dit bericht is 4179 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail