‘Warme overdracht’: continuïteit van zorg, afgestemd op de patiënt

Facebooktwitterlinkedinmail

24 december 2019 – In het Netwerk GGZ Volwassenen Zwolle hebben huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt over de warme overdracht van specialistische GGZ naar de huisarts en/of generalistische basis GGZ van patiënten met een chronische psychiatrische aandoening in een stabiele fase. ‘Het gaat om de best passende zorg voor deze doelgroep’, aldus Erik van Gijssel, kaderhuisarts GGZ en betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsafspraken.

Warme overdracht en randvoorwaarden
Het is van belang dat GGZ-aanbieders en huisarts met name overleggen als de verwachting is dat mensen na hun ontslag een actieve vorm van nazorg nodig hebben. De behandelaar kiest voor een warme overdracht die passend is voor de patiënt. Warme overdracht is geen statisch begrip is, maar afgestemd op de situatie. Het houdt in dat de overdracht in samenspraak gaat, met verplaatsen in elkaars situatie om de overdracht van zorg zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Communicatie, vertrouwen en samenwerking zijn daarbij essentieel. Alleen een overdracht per brief is doorgaans niet voldoende bij deze doelgroep. Vaak is telefonisch overleg met de huisarts wenselijk. Indien nodig aangevuld met een overdracht van zorg in aanwezigheid van patiënt. Belangrijke voorwaarden voor zo’n warme overdracht:

  • bekwaamheid van de huisarts,
  • aanvullende instructie in de ontslagbrief
  • telefonische overlegmogelijkheden tussen huisarts en GGZ-behandelaar.

Medicatie
Bij de overdracht van een patiënt van de S-GGZ naar de huisarts en basis GGZ wordt overlegd wie de medicatie van patiënt het beste kan voorschrijven en controleren. Het gaat om patiënten met chronisch psychiatrische problematiek in een stabiele fase die al enige tijd een vaststaand voorschrift van medicatie hebben. In goed overleg met de huisarts en bij voldoende bekwaamheid, kan worden besloten dat de huisarts de medicatiebegeleiding voorzet. Door de komst van verpleegkundig specialisten binnen de basis GGZ zijn ook daar de mogelijkheden van medicamenteuze behandeling verruimd.

‘De huisarts kan deze zorg prima overnemen’, stelt Erik van Gijssel. ‘Het voordeel voor de cliënt is dat de zorg dan laagdrempeliger en dichterbij is. En als huisarts heb je ook goed zicht op andere gezondheidsvraagstukken van de betreffende cliënt. In de praktijk gebeurt het al wel dat huisartsen of de basis GGZ op deze manier cliënten overneemt, maar dat liep lang niet altijd lekker.’

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Bron: ggznederland.nl / www.wegvandewachtlijst.nl

Dit bericht is 6042 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail